Google AdWords Editor for Mac

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Google
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 18 MB
 • Lượt xem: 1.296
 • Lượt tải: 1.033
 • Ngày phát hành: 05/08/2011
 • Ngày cập nhật: 09/05/2011
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.4 trở lên

Giới thiệu

AdWords Editor 9.0.1 là một ứng dụng miễn phí của Google để quản lý các chiến dịch AdWords của bạn. Hãy sử dụng AdWords Editor để tải xuống tài khoản, cập nhật chiến dịch của bạn bằng các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ, sau đó tải các thay đổi của bạn lên AdWords.

* Làm việc ngoại tuyến, sau đó tải lên các thay đổi của bạn bất kỳ lúc nào.
* Thực hiện các thay đổi hàng loạt (chẳng hạn như cập nhật giá thầu hoặc thêm từ khoá) chỉ trong vài bước.
* Sao chép hoặc di chuyển các mục giữa các nhóm quảng cáo và chiến dịch.
* Điều hướng thông qua tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.
* Lưu hành các thay đổi được đề xuất và nhận phản hồi từ những người dùng khác.

GrandTotal for Mac OS X GrandTotal for Mac OS X 3.0 Mẫu khai báo lý lịch cá nhân

GrandTotal for Mac OS X
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 479

EEBond for Mac EEBond for Mac 1.0 Phần mềm giám sát sự thay đổi của thị trường

EEBond for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 415

ContaX CRM for Mac ContaX CRM for Mac 3.9 Lưu trữ dữ liệu trực tuyến

ContaX CRM for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 687

MacStockManager for Mac MacStockManager for Mac 2.5 Quản lý danh mục đầu tư

MacStockManager for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 491

GarageSale for Mac OS X GarageSale for Mac OS X 6.6 Ứng dụng theo dõi các cuộc đấu giá

GarageSale for Mac OS X
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 386

Araxis Ketura for Mac Araxis Ketura for Mac 2012.1772 Phần mềm quản lý hệ thống dành cho Mac

Araxis Ketura for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 560

Stock Market Eye for Mac Stock Market Eye for Mac 3.1 Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Stock Market Eye for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 938

The Accounting Tool Box 1.0 for Mac OS X The Accounting Tool Box 1.0 for Mac OS X

The Accounting Tool Box 1.0 for Mac OS X
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.428

iSale for Mac iSale for Mac 5.9 Quản lý và sắp xếp gian hàng trên eBay

iSale for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 591

MacPay for Mac MacPay for Mac 4.6 Chuyển khoản giữa các tài khoản

MacPay for Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 378
Xem thêm Thương mại điện tử