HP LaserJet 1010/1012/1015

 • Đánh giá: (170 Đánh giá )
 • Phát hành: HP
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,9 MB
 • Lượt xem: 221.622
 • Lượt tải: 170.358
 • Ngày phát hành: 09/02/2003
 • Ngày cập nhật: 04/07/2013
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP

Hướng dẫn

Phần này sẽ hướng dẫn bạn download phần mềm về máy tính và bắt đầu quá tình cài đặt.
Trước khi quá trình cài đặt phần mềm, máy in của bạn phải được lắp đặt đúng cách và máy tình đã sẵn sàng để in ấn.

- Trước tiên phải bật máy in và máy tính lên.

- Đóng hết các chương trình bảo vệ màn hình, diệt virus và các phần mềm khác chạy trên máy.

- Kích vào đường dẫn download và hộp thoại File Download sẽ xuất hiện.

- Chọn Save This Program to Disk và hộp thoại Save As xuất hiện.

- Chọn thư mục lưu file trên ổ và kích vào Save.

- Định vị file bằng Windows Explorer khi quá trình download hoàn tất.

- Kích đúp vào file để giải nén toàn bộ file driver vào thư mục trên ổ cứng. Các file được giải nén sẽ có tên tương tự với tên loại máy in mà bạn đã download (ví dụ: lj1005). Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đường dẫn và tên thư mục trong khi giải nén.

- Mở cửa sổ Printers Windows (Kích vào Start -> Settings -> Printers)

Cập nhật máy in nếu nó đã được cài đặt phiên bản driver trước

- Kích chuột phải vào máy in và chọn Properties.
- Trên tab General, chọn New Driver.
- Kích lên hộp thoại Warning Box.
- Một hộp thoại danh sách máy tin xuất hiện. Chọn Have Disk.
- Hộp thoại Install from Disk xuất hiện.
- Kích vào Browse để xác định vị trí các file driver đã giải nén.
- Kích vào file có đuôi mở rộng là .inf.
- Kích Open và sau đó là OK để file được cài đặt

Cài đặt một máy in mới

- Kích vào Add New Printer
- Làm theo các bước hướng dẫn của Add Printer Wizard

Máy in Laser Canon LBP - 3000 Máy in Laser Canon LBP - 3000 R1.50V3

Máy in Laser Canon LBP - 3000
 • Đánh giá: 112
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 213.655

HP Deskjet 5700 Series 10.4.0.0 HP Deskjet 5700 Series 10.4.0.0

HP Deskjet 5700 Series 10.4.0.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.168

HP LaserJet 1018/1018s v20070518 HP LaserJet 1018/1018s v20070518 Driver máy in HP

HP LaserJet 1018/1018s v20070518
 • Đánh giá: 134
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78.616

HP Deskjet 6500 Series 10.4.4.0 HP Deskjet 6500 Series 10.4.4.0

HP Deskjet 6500 Series 10.4.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 925

Canon SELPHY ES2 Printer Driver Vista32 2.0 Canon SELPHY ES2 Printer Driver Vista32 2.0

Canon SELPHY ES2 Printer Driver Vista32 2.0
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: SELPHY ES2...
 • Windows
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista
 • Tìm thêm: Canon SELPHY ES2 ES2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 606

HP Photosmart A310 series Driver HP Photosmart A310 series Driver 7.0 Driver máy in ảnh HP

HP Photosmart A310 series Driver
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.136

Canon SELPHY CP500 Printer Driver 3.4 Canon SELPHY CP500 Printer Driver 3.4

Canon SELPHY CP500 Printer Driver 3.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.136

Canon SmartBase PC1210D Printer Driver 2k R1.01 Canon SmartBase PC1210D Printer Driver 2k R1.01

Canon SmartBase PC1210D Printer Driver 2k R1.01
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 959

HP LaserJet 1020 Printer HP LaserJet 1020 Printer Driver máy in

HP LaserJet 1020 Printer
 • Đánh giá: 590
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 462.264

HP LaserJet 4100/4100mfp PostScript driver 3.0.8 HP LaserJet 4100/4100mfp PostScript driver 3.0.8

HP LaserJet 4100/4100mfp PostScript driver 3.0.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.273
Xem thêm Máy In