HP LaserJet 1005

 • Đánh giá: (95 Đánh giá )
 • Phát hành: HP
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,9 MB
 • Lượt xem: 222.246
 • Lượt tải: 214.699
 • Ngày phát hành: 10/06/2003
 • Ngày cập nhật: 04/08/2007
 • Yêu cầu: Windows 2000/NT 4.0/Server 2003/XP

Hướng dẫn

Phần này sẽ hướng dẫn bạn download phần mềm về máy tính và bắt đầu quá tình cài đặt.
Trước khi quá trình cài đặt phần mềm, máy in của bạn phải được lắp đặt đúng cách và máy tình đã sẵn sàng để in ấn.

- Trước tiên phải bật máy in và máy tính lên.

- Đóng hết các chương trình bảo vệ màn hình, diệt virus và các phần mềm khác chạy trên máy.

- Kích vào đường dẫn download và hộp thoại File Download sẽ xuất hiện.

- Chọn Save This Program to Disk và hộp thoại Save As xuất hiện.

- Chọn thư mục lưu file trên ổ và kích vào Save.

- Định vị file bằng Windows Explorer khi quá trình download hoàn tất.

- Kích đúp vào file để giải nén toàn bộ file driver vào thư mục trên ổ cứng. Các file được giải nén sẽ có tên tương tự với tên loại máy in mà bạn đã download (ví dụ: lj1005). Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đường dẫn và tên thư mục trong khi giải nén.

- Mở cửa sổ Printers Windows (Kích vào Start -> Settings -> Printers)

Cập nhật máy in nếu nó đã được cài đặt phiên bản driver trước

- Kích chuột phải vào máy in và chọn Properties.
- Trên tab General, chọn New Driver.
- Kích lên hộp thoại Warning Box.
- Một hộp thoại danh sách máy tin xuất hiện. Chọn Have Disk.
- Hộp thoại Install from Disk xuất hiện.
- Kích vào Browse để xác định vị trí các file driver đã giải nén.
- Kích vào file có đuôi mở rộng là .inf.
- Kích Open và sau đó là OK để file được cài đặt

Cài đặt một máy in mới

- Kích vào Add New Printer
- Làm theo các bước hướng dẫn của Add Printer Wizard

Tìm thêm: HP LaserJet 1005

Máy in Laser Canon LBP 3300 Máy in Laser Canon LBP 3300

Máy in Laser Canon LBP 3300
 • Phát hành: Canon
 • Máy in Laser khổ A4, 2400 x 600 dpi. Tốc độ in 21 ppm. In 2 mặt tự động. Bộ nhớ 8Mb + Khổ Hi-SCoA.
 • Windows
 • Dung lượng: 15,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000, Windows 2003, Windows 98, Windows Me, Windows XP
 • Tìm thêm: Máy in Laser Canon LBP 3300
 • Đánh giá: 92
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296.889

HP Photosmart 8700 Series 6.2.22 HP Photosmart 8700 Series 6.2.22

HP Photosmart 8700 Series 6.2.22
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 571

Canon SELPHY CP730 Printer Driver 3.3 Canon SELPHY CP730 Printer Driver 3.3

Canon SELPHY CP730 Printer Driver 3.3
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: SELPHY CP730 ...
 • Windows
 • Dung lượng: 2,2 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: Canon SELPHY CP730 CP730
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.077

HP Deskjet 5400 Series 60.051 HP Deskjet 5400 Series 60.051

HP Deskjet 5400 Series 60.051
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.092

Canon PC-D320 CARPS Printer Driver Vista32 3.00 Canon PC-D320 CARPS Printer Driver Vista32 3.00

Canon PC-D320 CARPS Printer Driver Vista32 3.00
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: FAX-L120 , FAX-L380 , FAX-L380S , FAX-L390 , FAX-L400 , PC-D320 , PC-D340 ...
 • Windows
 • Dung lượng: 4,6 MB
 • Yêu cầu: Windows Vista
 • Tìm thêm: Canon PC-D320 D320 Vista
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.028

Canon SELPHY ES2 Printer Driver 2.0 Canon SELPHY ES2 Printer Driver 2.0

Canon SELPHY ES2 Printer Driver 2.0
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: SELPHY ES2...
 • Windows
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: Canon SELPHY ES2 ES2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 975

Canon CP-300 Printer Driver 3.2.0 Canon CP-300 Printer Driver 3.2.0

Canon CP-300 Printer Driver 3.2.0
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: Canon CP-300 ...
 • Windows
 • Dung lượng: 3 MB
 • Yêu cầu: Windows 9X / Windows ME / Windows NT / Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: Canon CP-300 Canon CP-300
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.067

Máy in Canon LBP 3050 Máy in Canon LBP 3050

Máy in Canon LBP 3050
 • Đánh giá: 70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 176.063

Canon Digital Printer CD-200 Driver 1 Canon Digital Printer CD-200 Driver 1

Canon Digital Printer CD-200 Driver 1
 • Phát hành: Canon
 • Hỗ trợ: Canon Digital Printer CD-200 ...
 • Windows
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 9X / Windows ME
 • Tìm thêm: Canon CD-200 Canon Digital
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.341

Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.4 Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.4

Canon SELPHY CP400 Printer Driver 3.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.515
Xem thêm Máy In