Realtek AC97 Audio Codecs Drivers 6305 Drive card âm thanh

 • Đánh giá: (86 Đánh giá )
 • Phát hành: Realtek
 • Version: 6305
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29,7 MB
 • Lượt xem: 291.810
 • Lượt tải: 328.496
 • Ngày phát hành: 01/10/2008
 • Ngày cập nhật: 07/04/2014
 • Yêu cầu: Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7

Giới thiệu

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers A4.06 dành cho Windows 7, Windows Vista, Windows 2003, XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE...

 • Driver phiên bản A4.06 cập nhật ngày 01/10/2008 bản cho Windows 2003, XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98 SE
 • Driver phiên bản A4.06 cập nhật ngày 07/09/2009 bản cho Windows 7, Windows Vista

Hỗ trợ: ALC101 /201/ 202/ 203/ 250/ 650/ 653/ 655/ 658/ 861.

Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69 Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69

Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.976

Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL

Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.566

Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41 Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41

Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.708

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71 Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181.854

Creative Sound Blaster X-Fi Driver Creative Sound Blaster X-Fi Driver

Creative Sound Blaster X-Fi Driver
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.413

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Windows 7 ver. 6305 Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Windows 7 ver. 6305 Card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Windows 7 ver. 6305
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.397

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista 6305 Card âm thanh Realtek AC97 Audio Codecs

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.806

DirectX Redistributable November 2010 DirectX Redistributable November 2010

DirectX Redistributable November 2010
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.744

Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver R2.41 Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver R2.41

Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev. 2.x) Audio Driver R2.41
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.272
Xem thêm Card âm thanh