Realtek High-Definition Audio Driver for Windows XP 2.70

 • Đánh giá: (149 Đánh giá )
 • Phát hành: Realtek
 • Version: 2.70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3 GB
 • Lượt xem: 175.874
 • Lượt tải: 257.584
 • Ngày phát hành: 12/12/2012
 • Ngày cập nhật: 09/01/2013
 • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003

Giới thiệu

Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 bản 32 bits hoặc 64 bits...

Driver phiên bản R2.55 cập nhật ngày 03/12/2010.

Hỗ trợ: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VC, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC670, ALC680 ALC260, ALC262, ALC267,ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275

Realtek AC\'97 Vista Driver 6.0.1.6213 WHQL Realtek AC\'97 Vista Driver 6.0.1.6213 WHQL

Realtek AC\'97 Vista Driver 6.0.1.6213 WHQL
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.330

Creative Sound Blaster X-Fi series Driver Creative Sound Blaster X-Fi series Driver 2.18

Creative Sound Blaster X-Fi series Driver
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.661

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows XP Realtek High-Definition Audio Driver for Windows XP 2.70

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows XP
 • Đánh giá: 149
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 257.584

Realtek High Definition Audio Realtek High Definition Audio 2.72 Driver hỗ trợ âm thanh

Realtek High Definition Audio
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89.325

SoundMax Integrated Digital Audio Driver SoundMax Integrated Digital Audio Driver 5.12 Driver audio cho SoundMax

SoundMax Integrated Digital Audio Driver
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.544

DirectX Redistributable November 2010 DirectX Redistributable November 2010

DirectX Redistributable November 2010
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.737

Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41 Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41

Gigabyte GA-EP45-UD3P (rev. 1.6) Realtek Audio Driver R2.41
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.698

Realtek High Definition Audio Codecs Vista Driver R1.82 Realtek High Definition Audio Codecs Vista Driver R1.82

Realtek High Definition Audio Codecs Vista Driver R1.82
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.763

Realtek AC97 Audio Codec Driver Realtek AC97 Audio Codec Driver Driver card âm thanh

Realtek AC97 Audio Codec Driver
 • Đánh giá: 797
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 752.328

Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69 Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69

Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.966
Xem thêm Card âm thanh