Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71

 • Đánh giá: (80 Đánh giá )
 • Phát hành: Realtek
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 77,9 MB
 • Lượt xem: 100.122
 • Lượt tải: 180.566
 • Ngày phát hành: 08/04/2013
 • Ngày cập nhật: 19/07/2013
 • Yêu cầu: Windows Vista/7/8

Giới thiệu

Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows Vista, Win7, Win8 32/64 bits R2.71

Hỗ trợ: ALC882, ALC883, ALC885, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC670, ALC680 ALC260, ALC262,ALC267, ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275

Realtek HD Audio Codec Driver R1.69 Realtek HD Audio Codec Driver R1.69 Driver thiết bị

Realtek HD Audio Codec Driver R1.69
 • Đánh giá: 367
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 459.771

MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804 MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804

MSI Realtek High Definition Audio Driver 5.10.0.5804
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.694

Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002 Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002

Creative Sound Blaster Audigy Audio Driver 2.12.0002
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.498

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71 Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71

Realtek High-Definition Audio Driver for Windows 7 R2.71
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 180.536

SoundMax Integrated Digital Audio Driver SoundMax Integrated Digital Audio Driver 5.12 Driver audio cho SoundMax

SoundMax Integrated Digital Audio Driver
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.252

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista 6305 Card âm thanh Realtek AC97 Audio Codecs

Realtek AC97 Audio Codecs Drivers for Vista
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.798

Realtek AC\'97 Vista Driver 6.0.1.6213 WHQL Realtek AC\'97 Vista Driver 6.0.1.6213 WHQL

Realtek AC\'97 Vista Driver 6.0.1.6213 WHQL
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.330

Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69 Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69

Realtek HD Audio Codec Vista Driver R1.69
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.955

Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL

Creative Sound Blaster Audigy LS/SE/Value/Live! 24-bit Driver 1.04.0077 WHQL
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.559

Creative Sound Blaster Audigy series Driver 2.18.0001 Creative Sound Blaster Audigy series Driver 2.18.0001

Creative Sound Blaster Audigy series Driver 2.18.0001
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.853
Xem thêm Card âm thanh