Driver laptop Acer Aspire 4738 for Windows 7 x32

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 13.291
 • Lượt tải: 5.750
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 7 Professional x32

Giới thiệu

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 4738 ...

Hướng dẫn

Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset_INTEL_9.1.1.1024_Win7x86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v9.1.1.1024
08/31/2010
2.3 MB
Download Chipset_INTEL_9.1.1.1024_Win7x86x64.zip
 
AHCI
Mô tả Thông tin
AHCI_INTEL_9.6.0.1014_Win7x86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v9.6.0.1014
08/31/2010
10.0 MB
Download AHCI_INTEL_9.6.0.1014_Win7x86x64.zip
 
Audio
Mô tả Thông tin
Audio_REALTEK_6.0.1.6156_Win7x86x64.zip
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v6.0.1.6156
08/31/2010
97.3 MB
Download Audio_REALTEK_6.0.1.6156_Win7x86x64.zip
 
Lan
Mô tả Thông tin
LAN_BROADCOM_14.2.0.7_Win7x86.zip
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
 
v14.2.0.7
08/31/2010
5.8 MB
Download LAN_BROADCOM_14.2.0.7_Win7x86.zip
 
CardReader
Mô tả Thông tin
Card Reader_Alcor_1.9.17.06019_Win7x86x64.zip
Hãng: Alcor
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v1.9.17.06019
08/31/2010
8.0 MB
Download Card Reader_Alcor_1.9.17.06019_Win7x86x64.zip
 
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
WLAN_Atheros_9.0.0.202_Win7x86x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v9.0.0.202
08/31/2010
9.3 MB
Download WLAN_Atheros_9.0.0.202_Win7x86x64.zip
WLAN_Broadcom_5.100.249.2_Win7x86x64.zip
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v5.100.249.2
08/31/2010
23.1 MB
Download WLAN_Broadcom_5.100.249.2_Win7x86x64.zip
 
Turbo Boost
Mô tả Thông tin
Turbo Boost(Manageability Engine Code)_Intel_6.0.0.1179_Win7x86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v6.0.0.1179
08/31/2010
40.2 MB
Download Turbo Boost(Manageability Engine Code)_Intel_6.0.0.1179_Win7x86x64.zip
Turbo Boost_Intel_1.2.0.1002_Win7x86x64.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v1.2.0.1002
08/31/2010
1.1 MB
Download Turbo Boost_Intel_1.2.0.1002_Win7x86x64.zip
 
VGA
Mô tả Thông tin
VGA_AMD_8.741.0.0000_Win7x86x64.zip
Hãng: AMD
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v8.741.0.0000
08/31/2010
241.7 MB
Download VGA_AMD_8.741.0.0000_Win7x86x64.zip
VGA_INTEL_8.15.10.2119_Win7x86.zip
Hãng: Intel
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
 
v8.15.10.2119
08/31/2010
33.6 MB
Download VGA_INTEL_8.15.10.2119_Win7x86.zip
 
Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_Win7x86x64.zip
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v6.3.0.6000
08/31/2010
59.0 MB
Download Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_Win7x86x64.zip
Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_Win7x86x64.zip
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v7.01.000.18
08/31/2010
61.7 MB
Download Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_Win7x86x64.zip
 
TouchPad
Mô tả Thông tin
TouchPad_Synaptics_15.0.18.0_Win7x86x64.zip
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:
 
Windows 7 Professional x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Windows 7 Starter x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x32
Windows 7 Ultimate x64
 
v15.0.18.0
08/31/2010
30.3 MB
Download TouchPad_Synaptics_15.0.18.0_Win7x86x64.zip

Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP

Driver cho Acer Aspire 5710Z for XP
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.765

Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista

Driver cho Acer Aspire 5710Z for Vista
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 865

Driver cho Acer Aspire 5715 for XP Driver cho Acer Aspire 5715 for XP

Driver cho Acer Aspire 5715 for XP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.624

Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista

Driver cho Acer Aspire 5715 for Vista
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.212

Driver cho Acer Aspire 7720 Driver cho Acer Aspire 7720

Driver cho Acer Aspire 7720
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.517

Driver cho Acer Aspire 5715z for XP Driver cho Acer Aspire 5715z for XP

Driver cho Acer Aspire 5715z for XP
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.417

Driver cho Acer Aspire 5715z for Vista Driver cho Acer Aspire 5715z for Vista

Driver cho Acer Aspire 5715z for Vista
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.772

Driver cho Acer Aspire 5720 for Vista Driver cho Acer Aspire 5720 for Vista

Driver cho Acer Aspire 5720 for Vista
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 644

Driver cho Acer Aspire 5720 for XP Driver cho Acer Aspire 5720 for XP

Driver cho Acer Aspire 5720 for XP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.434

Driver cho Acer Aspire 5720 for Vista 64bits Driver cho Acer Aspire 5720 for Vista 64bits

Driver cho Acer Aspire 5720 for Vista 64bits
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.514
Xem thêm Máy tính xách tay