Driver cho Acer Aspire 4920 for XP

 • Đánh giá: (14 Đánh giá )
 • Phát hành: Acer
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 11.846
 • Lượt tải: 7.661
 • Ngày phát hành: 22/12/2008
 • Ngày cập nhật: 22/12/2008
 • Yêu cầu: Windows XP

Giới thiệu

Camera_Bison_Driver_v7.96.701.12a_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 6492.144 KB

Camera_Chicony_Driver_v5.7.26.400_XPx32x64.zip File Size: 4585.532 KB

Camera_Chicony_AP_v1.1.022.0425_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 2782.068 KB

AS4920_Modem_Agere_v2.02_XP.zip File Size: 1421.127 KB

AS4920_Modem_Conexant_v7.62.00_XP.zip File Size: 3804.662 KB

AS4920_Audio_Realtek_v5.10.0.5423_XP.zip File Size: 38629.362 KB

AS4920_TouchPad_Synaptics_v9.2.3.1_Vista_XP.zip File Size: 13261.275 KB

AS4920_Intel_AHCI_v7.5.0.1017_Vista_XP.zip File Size: 21864.295 KB

AS4920_VGA_Intel_v6.14.10.4820_XP.zip File Size: 30615.264 KB

AS4920_Lan_Broadcom_v10.0.7_XP.zip File Size: 39062.484 KB

AS4920_VGA_ATI_v8.371_XP.zip File Size: 36897.121 KB

AS4920_Bluetooth_v5.1.0.3300_XP.zip File Size: 101333.718 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

Hướng dẫn

Camera_Bison_Driver_v7.96.701.12a_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 6492.144 KB

Camera_Chicony_Driver_v5.7.26.400_XPx32x64.zip File Size: 4585.532 KB

Camera_Chicony_AP_v1.1.022.0425_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 2782.068 KB

AS4920_Modem_Agere_v2.02_XP.zip File Size: 1421.127 KB

AS4920_Modem_Conexant_v7.62.00_XP.zip File Size: 3804.662 KB

AS4920_Audio_Realtek_v5.10.0.5423_XP.zip File Size: 38629.362 KB

AS4920_TouchPad_Synaptics_v9.2.3.1_Vista_XP.zip File Size: 13261.275 KB

AS4920_Intel_AHCI_v7.5.0.1017_Vista_XP.zip File Size: 21864.295 KB

AS4920_VGA_Intel_v6.14.10.4820_XP.zip File Size: 30615.264 KB

AS4920_Lan_Broadcom_v10.0.7_XP.zip File Size: 39062.484 KB

AS4920_VGA_ATI_v8.371_XP.zip File Size: 36897.121 KB

AS4920_Bluetooth_v5.1.0.3300_XP.zip File Size: 101333.718 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

Driver HP Pavilion dv7-2170us Driver HP Pavilion dv7-2170us

Driver HP Pavilion dv7-2170us
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

Driver cho Acer TravelMate 290 Driver cho Acer TravelMate 290

Driver cho Acer TravelMate 290
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.182

Driver HP Pavilion dv6150ea Driver HP Pavilion dv6150ea

Driver HP Pavilion dv6150ea
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90

Driver HP Pavilion dv6-1170ed Driver HP Pavilion dv6-1170ed

Driver HP Pavilion dv6-1170ed
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

DELL Inspiron 1300/B130 Drivers Windows XP DELL Inspiron 1300/B130 Drivers Windows XP

DELL Inspiron 1300/B130 Drivers Windows XP
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 239

Driver HP Pavilion dv5-1120ek Driver HP Pavilion dv5-1120ek

Driver HP Pavilion dv5-1120ek
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152

Driver HP Pavilion dv4-1213tu Driver HP Pavilion dv4-1213tu

Driver HP Pavilion dv4-1213tu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 197

Driver HP Pavilion dv7-1213ea Driver HP Pavilion dv7-1213ea

Driver HP Pavilion dv7-1213ea
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

Driver HP Pavilion dv5-1170el Driver HP Pavilion dv5-1170el

Driver HP Pavilion dv5-1170el
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 133

Driver HP Pavilion dv5-1141la Driver HP Pavilion dv5-1141la

Driver HP Pavilion dv5-1141la
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 191
Xem thêm Máy tính xách tay