Driver cho Acer Aspire 4920 for XP

 • Đánh giá: (14 Đánh giá )
 • Phát hành: Acer
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 11.846
 • Lượt tải: 7.666
 • Ngày phát hành: 22/12/2008
 • Ngày cập nhật: 22/12/2008
 • Yêu cầu: Windows XP

Giới thiệu

Camera_Bison_Driver_v7.96.701.12a_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 6492.144 KB

Camera_Chicony_Driver_v5.7.26.400_XPx32x64.zip File Size: 4585.532 KB

Camera_Chicony_AP_v1.1.022.0425_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 2782.068 KB

AS4920_Modem_Agere_v2.02_XP.zip File Size: 1421.127 KB

AS4920_Modem_Conexant_v7.62.00_XP.zip File Size: 3804.662 KB

AS4920_Audio_Realtek_v5.10.0.5423_XP.zip File Size: 38629.362 KB

AS4920_TouchPad_Synaptics_v9.2.3.1_Vista_XP.zip File Size: 13261.275 KB

AS4920_Intel_AHCI_v7.5.0.1017_Vista_XP.zip File Size: 21864.295 KB

AS4920_VGA_Intel_v6.14.10.4820_XP.zip File Size: 30615.264 KB

AS4920_Lan_Broadcom_v10.0.7_XP.zip File Size: 39062.484 KB

AS4920_VGA_ATI_v8.371_XP.zip File Size: 36897.121 KB

AS4920_Bluetooth_v5.1.0.3300_XP.zip File Size: 101333.718 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

Hướng dẫn

Camera_Bison_Driver_v7.96.701.12a_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 6492.144 KB

Camera_Chicony_Driver_v5.7.26.400_XPx32x64.zip File Size: 4585.532 KB

Camera_Chicony_AP_v1.1.022.0425_Vistax32x64_XPx32x64.zip File Size: 2782.068 KB

AS4920_Modem_Agere_v2.02_XP.zip File Size: 1421.127 KB

AS4920_Modem_Conexant_v7.62.00_XP.zip File Size: 3804.662 KB

AS4920_Audio_Realtek_v5.10.0.5423_XP.zip File Size: 38629.362 KB

AS4920_TouchPad_Synaptics_v9.2.3.1_Vista_XP.zip File Size: 13261.275 KB

AS4920_Intel_AHCI_v7.5.0.1017_Vista_XP.zip File Size: 21864.295 KB

AS4920_VGA_Intel_v6.14.10.4820_XP.zip File Size: 30615.264 KB

AS4920_Lan_Broadcom_v10.0.7_XP.zip File Size: 39062.484 KB

AS4920_VGA_ATI_v8.371_XP.zip File Size: 36897.121 KB

AS4920_Bluetooth_v5.1.0.3300_XP.zip File Size: 101333.718 KB

Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

Driver HP Pavilion dv6-1104tu Driver HP Pavilion dv6-1104tu

Driver HP Pavilion dv6-1104tu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 182

Driver HP Pavilion dv5-1110eo Driver HP Pavilion dv5-1110eo

Driver HP Pavilion dv5-1110eo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Driver HP Pavilion dv2-1022ax Driver HP Pavilion dv2-1022ax

Driver HP Pavilion dv2-1022ax
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 358

Driver HP Pavilion dv5-1005em Driver HP Pavilion dv5-1005em

Driver HP Pavilion dv5-1005em
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 256

Driver HP Pavilion dv2z-1100 CTO Driver HP Pavilion dv2z-1100 CTO

Driver HP Pavilion dv2z-1100 CTO
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.032

Driver HP Pavilion dv7-1206el Driver HP Pavilion dv7-1206el

Driver HP Pavilion dv7-1206el
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

Driver HP Pavilion dv6-1121el Driver HP Pavilion dv6-1121el

Driver HP Pavilion dv6-1121el
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126

Driver HP Pavilion dv3-2002tx Driver HP Pavilion dv3-2002tx

Driver HP Pavilion dv3-2002tx
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 252

Driver HP Pavilion dv6165ea Driver HP Pavilion dv6165ea

Driver HP Pavilion dv6165ea
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

Driver laptop Acer Aspire 5820TG for Windows 7 x32 Driver laptop Acer Aspire 5820TG for Windows 7 x32

Driver laptop Acer Aspire 5820TG for Windows 7 x32
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164
Xem thêm Máy tính xách tay