Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Driver đồ họa của Intel 82865G

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Intel 82865G Graphics Controller chính:

 • Xếp hạng: (8 Vote )
 • Phát hành: Intel
 • Phiên bản: 14.17
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 5 MB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 18.274
 • Tương thích: Windows 2000/XP

Intel 82865G Graphics Controller Xem thêm các thông tin về phần mềm Intel 82865G Graphics Controller tại đây

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84 GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84

GeForce 256 (Win 9x/ME) 71.84
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.590

ATI Catalyst Software Suite xp64 8.2 ATI Catalyst Software Suite xp64 8.2

ATI Catalyst Software Suite xp64 8.2
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.720

nVidia Detonator 56.77 WHQL nVidia Detonator 56.77 WHQL

nVidia Detonator 56.77 WHQL
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.150

Nvidia Geforce Forceware Nvidia Geforce Forceware 320.18 Tiện ích cập nhật driver cho VGA Nvidia

Nvidia Geforce Forceware
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.951

ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1 ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1

ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700 4.1
 • Phát hành: ATI
 • Hỗ trợ card đồ họa ATI Mobility Radeon 9000/9200/9600/9700...
 • Windows
 • Dung lượng: 19,6 MB
 • Yêu cầu: Windows 2K / Windows XP
 • Tìm thêm: ATI Mobility Radeon 9000 9200 9600 9700
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.330

Intel 82845G Graphics Controller 14.10.3 Intel 82845G Graphics Controller 14.10.3

Intel 82845G Graphics Controller 14.10.3
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.064

Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver

Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.658

GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89 GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89

GeForce 256 (WinXP/2k) 71.89
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.656

Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL

Nvidia nForce Driver for Windows Vista 32-bit 15.23 WHQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.784

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6) Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6)

Nvidia GeForce 2/3/4/FX/6 Series v77.72 Windows NT (SP6)
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.512