Bảng chấm công nhân viên Template Bảng chấm công nhân viên

Chọn link tải về và phương thức tải

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Microsoft
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 71,1 KB
 • Ngày Update: 07/03/2013
 • Lượt Download: 2.701
 • Tương thích: Windows XP/Vista/7/8

Công cụ theo dõi trực quan này sẽ cho phép bạn nhanh chóng theo dõi ngày công của từng nhân viên. Xem thêm các thông tin về phần mềm Bảng chấm công nhân viên tại đây

Lịch học tuần Lịch học tuần Template Lịch học tuần

Lịch học tuần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 222

Biểu ngữ chào mừng bé gái Biểu ngữ chào mừng bé gái Template biểu ngữ chào mừng bé gái

Biểu ngữ chào mừng bé gái
 • Phát hành: Microsoft
 • Chào mừng Bé Gái! Đây là cách viết của biểu ngữ này, với các chữ cái màu hồng, tím và xanh lục tươi sáng - mỗi chữ trên một bản chiếu.
 • Windows
 • Dung lượng: 54,6 KB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Bưu thiếp khuyến mại Bưu thiếp khuyến mại Template Bưu thiếp khuyến mại

Bưu thiếp khuyến mại
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Template Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Lịch 2013-2014 Lịch 2013-2014 Template Lịch 2013-2014

Lịch 2013-2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 818

Danh sách liên hệ gia đình màu sắc Danh sách liên hệ gia đình màu sắc Template Danh sách liên hệ gia đình màu sắc

Danh sách liên hệ gia đình màu sắc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Chào mừng bạn đến với Excel Chào mừng bạn đến với Excel Template Chào mừng bạn đến với Excel

Chào mừng bạn đến với Excel
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 167

Kế hoạch chi tiêu gia đình Kế hoạch chi tiêu gia đình Template kế hoạch chi tiêu gia đình

Kế hoạch chi tiêu gia đình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 407

Đường thời gian sự kiện Đường thời gian sự kiện Template Đường thời gian sự kiện

Đường thời gian sự kiện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Báo cáo tiếp nhận Báo cáo tiếp nhận Template Báo cáo tiếp nhận

Báo cáo tiếp nhận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16