Age of Empires III: The Asian Dynasties Game đế chế III

 • Xếp hạng: (1.340 Vote )
 • Phát hành: Microsoft Games
 • Loại bản quyền: Dùng thử
 • Size: 612,2 MB
 • Ngày Update: 22/07/2013
 • Hạn định: Hạn chế quân và bản đồ
 • Lượt Download: 488.716
 • Tương thích: Windows 95/98/NT 4.0 SP5/XP

3 nền văn minh mới được giới thiệu trong Age of Empires III là Trung Hoa, Nhật Bản và Ấn Độ. Mỗi quốc gia này sẽ trải qua phần chiến dịch 5 chương riêng biệt, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sử sách. Xem thêm các thông tin về phần mềm Age of Empires III: The Asian Dynasties tại đây

Drugstore Mania Drugstore Mania Quản lý hiệu thuốc

Drugstore Mania
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 475

Beware Planet Earth Beware Planet Earth Game tiêu diệt người ngoài hành tinh

Beware Planet Earth
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 668

Fobos Fobos Giải cứu trạm không gian

Fobos
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 829

BC Kings Demo BC Kings Demo Game chiến binh cổ đại

BC Kings Demo
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.966

Tom Clancy's EndWar Tom Clancy's EndWar 1.02 Game chiến tranh 3D

Tom Clancy's EndWar
 • Đánh giá: 143
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114.032

Rainbow Web 2 1.1 Rainbow Web 2 1.1

Rainbow Web 2 1.1
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.365

Rasputin's Curse for Windows Rasputin's Curse for Windows

Rasputin's Curse for Windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 839

Banana Bugs Banana Bugs Bảo vệ người dân

Banana Bugs
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.199

Risk II Risk II

Risk II
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.101

Empires of Steel Demo 1.01.8163 Empires of Steel Demo 1.01.8163

Empires of Steel Demo 1.01.8163
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.673