Các văn bản do nhà nước cung cấp

Thông tư số 134/2014/TT-BTC Thông tư số 134/2014/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 134/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Thông tư số 27/2014/TT-NHNN Thông tư số 27/2014/TT-NHNN Sửa đổi thông tin về hoạt động tín dụng

Thông tư số 27/2014/TT-NHNN
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Thông tư số 35/2014/TT-BCA Thông tư số 35/2014/TT-BCA Hướng dẫn Luật Cư trú mới

Thông tư số 35/2014/TT-BCA
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 405

Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg Miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị ngành y tế

Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Quyết định số 62/QĐ-UBQGNCT Quyết định số 62/QĐ-UBQGNCT Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Quyết định số 62/QĐ-UBQGNCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Thông tư số 36/2014/TT-BCA Thông tư số 36/2014/TT-BCA Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Thông tư số 36/2014/TT-BCA
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo

Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 94

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Các quy định trên thị trường chứng khoán

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38
Có tất cả 4.953 phần mềm.