Các văn bản do nhà nước cung cấp

Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC Quản lý sử dụng chất gây nghiện trong khám chữa bệnh

Thông tư liên tịch số 25/2014/TTLT-BYT-BTC

Thông tư số 22/VBHN-BGDĐT Thông tư số 22/VBHN-BGDĐT Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Thông tư số 22/VBHN-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Thông tư số 119/2014/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC Cải cách thủ tục hành chính về thuế

Thông tư số 119/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Nghị quyết số 61/NQ-CP Nghị quyết số 61/NQ-CP Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Nghị quyết số 61/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND Bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND Thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông

Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 05/2011/QĐ-UBND; 38/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02
Có tất cả 4.909 phần mềm.