Các văn bản do nhà nước cung cấp

Nghị định 112/2014/NĐ-CP Nghị định 112/2014/NĐ-CP Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Nghị định 112/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Thông tư 36/2014/TT-BYT Thông tư 36/2014/TT-BYT Bổ sung bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ BHXH

Thông tư 36/2014/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Thông tư 16/2014/TT-BTTTT Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Nghị định 108/2014/NĐ-CP Nghị định 108/2014/NĐ-CP Quy định về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 175

Thông tư 17/2014/TT-BXD Thông tư 17/2014/TT-BXD Hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở

Thông tư 17/2014/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Thông tư 33/2014/TT-NHNN Thông tư 33/2014/TT-NHNN Quy định về trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của tổ chức sử dụng vốn nhà nước

Thông tư 33/2014/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106
Có tất cả 5.005 phần mềm.