Nghị định số 70/2014/NĐ-CP Nghị định số 70/2014/NĐ-CP Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

Nghị định số 70/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Thông tư số 94/2014/TT-BTC Thông tư số 94/2014/TT-BTC Giám sát hải quan với hàng hóa tạm nhập tái xuất

Thông tư số 94/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Chức năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN Quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Nghị định số 68/2014/NĐ-CP Nghị định số 68/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 68/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Thông tư số 10/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2014/TT-BLĐTBXH Khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề

Thông tư số 10/2014/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Nghị định số 71/2014/NĐ-CP Nghị định số 71/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định số 71/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg Chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong trường văn hóa - nghệ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Thông tư số 76/2014/TT-BTC Thông tư số 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 76/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06
Có tất cả 4.858 phần mềm.