Các văn bản do nhà nước cung cấp

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND

Thông tư số 25/2014/TT-NHNN Thông tư số 25/2014/TT-NHNN Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

Thông tư số 25/2014/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Thông tư số 26/2014/TT-NHNN Thông tư số 26/2014/TT-NHNN Quy định về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam

Thông tư số 26/2014/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Thông tư số 14/2014/TT-BXD Thông tư số 14/2014/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng

Thông tư số 14/2014/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP Nghị định số 85/2014/NĐ-CP Quy định mẫu huân chương, huy chương

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Thông tư số 11/2014/TT-BXD Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình

Thông tư số 11/2014/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Quyết định số 1593/QĐ-TTg Quyết định số 1593/QĐ-TTg Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 1593/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12
Có tất cả 4.944 phần mềm.