Các văn bản do nhà nước cung cấp

Nghị định 181/2013/NĐ-CP Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nghị định 181/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 628

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 914

Thông tư số 35/2014/TT-BCA Thông tư số 35/2014/TT-BCA Hướng dẫn Luật Cư trú mới

Thông tư số 35/2014/TT-BCA
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 871

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.682

Thông tư số 134/2014/TT-BTC Thông tư số 134/2014/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 134/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐ_TBXH

Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg Quyết định 48/2014/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27
Có tất cả 4.963 phần mềm.