Từ điển tiếng Anh kinh tế - Ebook

 • Đánh giá: (91 Đánh giá )
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 373 KB
 • Lượt xem: 157.261
 • Lượt tải: 119.107
 • Ngày xuất bản: 14/07/2008
 • Ngày cập nhật: 14/07/2008
 • Yêu cầu: định dạng XLS

Giới thiệu

Từ điển tiếng Anh kinh tế- gần 4000 thuật ngữ kinh tế, thương mại...

Ôn thi Anh văn chuyên ngành Ngân Hàng - Ebook Ôn thi Anh văn chuyên ngành Ngân Hàng - Ebook

Ôn thi Anh văn chuyên ngành Ngân Hàng - Ebook
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.229

Tiếng Anh du lịch - Bài 11 Tiếng Anh du lịch - Bài 11

Tiếng Anh du lịch - Bài 11
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.420

Tiếng Anh du lịch - Bài 24 Tiếng Anh du lịch - Bài 24

Tiếng Anh du lịch - Bài 24
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.693

Tiếng Anh du lịch - Bài 17 Tiếng Anh du lịch - Bài 17

Tiếng Anh du lịch - Bài 17
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.171

Giáo trình Translation 1 và 2 Giáo trình Translation 1 và 2 Giáo trình chuyên ngành tiếng Anh biên dịch

Giáo trình Translation 1 và 2
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.110

Giáo trình Translation 5 Giáo trình Translation 5

Giáo trình Translation 5
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.319

Tiếng Anh du lịch - Bài 10 Tiếng Anh du lịch - Bài 10

Tiếng Anh du lịch - Bài 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.474

Vocabulary Media and Marketplace words Vocabulary Media and Marketplace words Từ vựng về truyền thông và thị trường

Vocabulary Media and Marketplace words
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng Các thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.680

Vocabulary Everyday Living words Vocabulary Everyday Living words Từ vựng trong cuộc sống thường ngày

Vocabulary Everyday Living words
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 283
Xem thêm Ngoại ngữ