Tổng hợp giới từ tiếng Anh

 • Đánh giá: (26 Đánh giá )
 • Phát hành: Jean Yates
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 649,3 KB
 • Lượt xem: 93.546
 • Lượt tải: 64.996
 • Ngày xuất bản: 16/04/2012
 • Ngày cập nhật: 25/03/2014
 • Hạn định: Tiếng Anh
 • Yêu cầu: định dạng CHM

Giới thiệu

Tiếng Anh có rất nhiều giới từ và nhớ hết ngữ nghĩa cũng như cách sử dụng chúng cũng là một vấn đề ko dễ. Cuốn sách này sẽ hỗ trợ bạn phần nào trong quá trình học Tiếng Anh, nó tổng hợp gần như đầy đủ các giới từ+công dụng+cách dùng.

10 lời khuyên hữu ích để nói và viết tiếng Anh - Ebook 10 lời khuyên hữu ích để nói và viết tiếng Anh - Ebook

10 lời khuyên hữu ích để nói và viết tiếng Anh - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.874

Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật Bài thực hành phần thi đọc IELTS học thuật

Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 786

Tiếng Anh du lịch - Bài 14 Tiếng Anh du lịch - Bài 14

Tiếng Anh du lịch - Bài 14
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.412

Đề thi Toeic tháng 3-4-5 năm 2009 Đề thi Toeic tháng 3-4-5 năm 2009 Luyện thi Toeic

Đề thi Toeic tháng 3-4-5 năm 2009
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74.985

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Elementary) Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Elementary)

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Elementary)
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.222

Tiếng Anh du lịch - Bài 3 Tiếng Anh du lịch - Bài 3

Tiếng Anh du lịch - Bài 3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.864

Đề thi TOEFL năm 1999 - Ebook Đề thi TOEFL năm 1999 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 1999 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.449

Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009 Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009

Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.177

Đề thi TOEFL năm 1995 - Ebook Đề thi TOEFL năm 1995 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 1995 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.476
Xem thêm Ngoại ngữ