Tìm hiểu Microsoft Office 2007 Ebook

 • Đánh giá: (68 Đánh giá )
 • Phát hành: Lê Văn Hiếu
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5,9 MB
 • Lượt xem: 342.440
 • Lượt tải: 240.924
 • Ngày xuất bản: 13/03/2009
 • Ngày cập nhật: 11/03/2014
 • Hạn định: Định dạng PDF

Giới thiệu

Giáo trình này bao gồm 3 bộ tài liệu: Tìm hiểu MS Word 2007, Tìm hiểu MS Excel 2007 và Tìm hiểu MS PowerPoint 2007. Thông qua những thông tin trong tài liệu này bạn sẽ làm việc một cách dễ dàng hơn với bộ ứng dụng văn phòng nổi tiếng của Microsoft.

Tìm hiểu Microsoft Word 2007

 • Phần i: Làm quen với MS Word 2007 
 • Phần ii: Làm quen với phiên bản mới 
 • Phần iii: Sử dụng các biểu mẫu có sẵn trong 
 • Phần iv: Cách trình bày thông tin hiệu quả trong Word 2007 
 • Phần v: Thêm những ghi chú và theo dõi việc chỉnh sửa tài liệu 
 • Phần vi: Những tác động cuối cùng cho tài liệu 
 • Phần vii: Sử dụng mail merge để tạo mail hàng loạt 
 • Phần viii: Những kỹ năng cơ bản 

Tìm hiểu Microsoft Excel 2007

 • Phần i: Làm quen với Excel 2007 
 • Phần ii: Cách tạo biếu đồ 
 • Phần iii: Cách tạo báo cáo với pivotable 
 • Phần iv: Chia sẻ thông tin 
 • Phần v: Các kỹ năng Office cơ bản 

Tìm hiểu Microsoft Powerpoint 2007 

 • Phần i: Cách tạo bài thuyết trình đơn giản 
 • Phần ii: Cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và bảng biểu 
 • Phần iii: Thêm âm thanh hoặc lời thoại 
 • Phần iv: Định dạng bài thuyết trình 
 • Phần v: Chuẩn bị thuyết trình

Quản trị chất lượng Quản trị chất lượng

Quản trị chất lượng
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.448

Sổ tay xử lý sự cố máy tính 1.0 - Ebook Sổ tay xử lý sự cố máy tính 1.0 - Ebook

Sổ tay xử lý sự cố máy tính 1.0 - Ebook
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.473

Hệ thống bài tập J2ME Hệ thống bài tập J2ME

Hệ thống bài tập J2ME
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook

Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.285

Lập trình điện thoại di động - Ebook Lập trình điện thoại di động - Ebook

Lập trình điện thoại di động - Ebook
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.236

Windows 7 - Những tính năng hữu ích Windows 7 - Những tính năng hữu ích

Windows 7 - Những tính năng hữu ích
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.866

Phần mềm Giải đáp Tin học 1.4 Phần mềm Giải đáp Tin học 1.4

Phần mềm Giải đáp Tin học 1.4
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.590

Tài liệu quản trị mạng Tài liệu quản trị mạng

Tài liệu quản trị mạng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Hiện nay trên thế giới có nhiều dịch vụ dành cho việc chuyển thông tin từ khu vực này sang khu vực khác nhằm liên kết các mạng LAN của các khu vực khác nhau lại...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Yêu cầu: định dạng DOC
 • Tìm thêm: tài liệu quản trị mạng mạng LAN mạng WAN
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83.529

Kỹ thuật lập trình C/C++ - Ebook Kỹ thuật lập trình C/C++ - Ebook

Kỹ thuật lập trình C/C++ - Ebook
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69.684

Bài giảng tin học quản lý - Ebook Bài giảng tin học quản lý - Ebook

Bài giảng tin học quản lý - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.837
Xem thêm Tin học - Lập trình