Tiếng Nhật cho mọi người - Minna no Nihongo - Phần 1 - Ebook

 • Đánh giá: (109 Đánh giá )
 • Phát hành: Trần Việt Thanh
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Lượt xem: 59.606
 • Lượt tải: 63.437
 • Ngày xuất bản: 06/11/2008
 • Ngày cập nhật: 22/02/2013
 • Yêu cầu: Định dạng PDF

Giới thiệu

Đây là bộ giáo trình tiếng Nhật trình độ sơ cấp đang được giảng dạy tại các trung tâm Nhật ngữ ở nước ta (có cả trung tâm YUKI và SAKURA). Bộ giáo trình này cũng được thầy Trần Việt Thanh soạn ra tiếng Việt và được bán ở các nhà Sách lớn.

Theo Edu.vn

Tổng hợp giới từ tiếng Anh Tổng hợp giới từ tiếng Anh

Tổng hợp giới từ tiếng Anh
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.021

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh - Ebook Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh - Ebook

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh - Ebook
 • Đánh giá: 129
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 178.336

Tiếng Anh du lịch - Bài 3 Tiếng Anh du lịch - Bài 3

Tiếng Anh du lịch - Bài 3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.866

Đề thi TOEFL tháng 10 năm 2001 - Ebook Đề thi TOEFL tháng 10 năm 2001 - Ebook

Đề thi TOEFL tháng 10 năm 2001 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.170

Tiếng Anh du lịch - Bài 16 Tiếng Anh du lịch - Bài 16

Tiếng Anh du lịch - Bài 16
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.131

Từ điển tiếng Anh kinh tế - Ebook Từ điển tiếng Anh kinh tế - Ebook

Từ điển tiếng Anh kinh tế - Ebook
 • Đánh giá: 91
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.175

Writting Skills - Ebook Writting Skills - Ebook

Writting Skills - Ebook
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.104

Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2002 - Ebook Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2002 - Ebook

Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2002 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.925

Đề thi TOEFL năm 1998 - Ebook Đề thi TOEFL năm 1998 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 1998 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.406

Vocabulary Science and Technology Vocabulary Science and Technology Từ vựng về khoa học và công nghệ

Vocabulary Science and Technology
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147
Xem thêm Ngoại ngữ