Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Giúp bạn luyện kỹ năng nghe, nói đọc và viết, cung cấp cho bạn cách hiểu và diễn đạt những khái niệm then chốt của kinh doanh và kinh tế học. Cuốn sách bao quát những lĩnh vực quan trọng trong việc quản lý, sản xuất, tiếp thị, tài chính và kinh tế vĩ mô.

Tác giả:

THS.Phạm Thị Nguyên Như

THS.Nguyễn Thị Thiết

Theo youtemplates.com

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.704

Tiếng Anh du lịch - Bài 9 Tiếng Anh du lịch - Bài 9

Tiếng Anh du lịch - Bài 9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.709

Tiếng Anh du lịch - Bài 26 Tiếng Anh du lịch - Bài 26

Tiếng Anh du lịch - Bài 26
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.057

Đọc tiếng Nga III Đọc tiếng Nga III

Đọc tiếng Nga III
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.855

Speak English Like American Speak English Like American Tiếng anh giao tiếp

Speak English Like American
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188

Đề thi và đáp án môn Sinh khối B 2009 Đề thi và đáp án môn Sinh khối B 2009

Đề thi và đáp án môn Sinh khối B 2009
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.537

Đề thi TOEFL năm 2001 - Ebook Đề thi TOEFL năm 2001 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 2001 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.888

Từ điển Toán học Anh - Việt Từ điển Toán học Anh - Việt

Từ điển Toán học Anh - Việt
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.994

Sample Business Letters (1-100) - Ebook Sample Business Letters (1-100) - Ebook

Sample Business Letters (1-100) - Ebook
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.186

Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2001 - Ebook Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2001 - Ebook

Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2001 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.773
Xem thêm Ngoại ngữ