Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Giúp bạn luyện kỹ năng nghe, nói đọc và viết, cung cấp cho bạn cách hiểu và diễn đạt những khái niệm then chốt của kinh doanh và kinh tế học. Cuốn sách bao quát những lĩnh vực quan trọng trong việc quản lý, sản xuất, tiếp thị, tài chính và kinh tế vĩ mô.

Tác giả:

THS.Phạm Thị Nguyên Như

THS.Nguyễn Thị Thiết

Theo youtemplates.com

TOEIC 2003 Question TOEIC 2003 Question

TOEIC 2003 Question
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.014

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate) Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate)

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate)
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.702

Tập viết tiếng Hàn - Ebook Tập viết tiếng Hàn - Ebook

Tập viết tiếng Hàn - Ebook
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.234

Basic Tactics for Listening Basic Tactics for Listening Giáo trình luyện nghe tiếng Anh cơ bản

Basic Tactics for Listening
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.463

Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản
 • Đánh giá: 131
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134.858

Tiếng Anh du lịch - Bài 10 Tiếng Anh du lịch - Bài 10

Tiếng Anh du lịch - Bài 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.475

English Grammar In Use English Grammar In Use Sách học ngữ pháp tiếng Anh nâng cao

English Grammar In Use
 • Đánh giá: 96
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125.277

Mẫu đề thi viết IELTS học thuật Mẫu đề thi viết IELTS học thuật Bài thực hành phần thi viết IELTS học thuật

Mẫu đề thi viết IELTS học thuật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 591

Đề thi TOEFL năm 2001 - Ebook Đề thi TOEFL năm 2001 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 2001 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.891

Ngữ pháp tiếng Anh THPT Ngữ pháp tiếng Anh THPT

Ngữ pháp tiếng Anh THPT
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.417
Xem thêm Ngoại ngữ