Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Giới thiệu

Tập bài giảng này rèn luyện đầy đủ các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và dịch. Tập bài giảng cung cấp các khái niệm, các vấn đề và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông, tạo điều kiện cho sinh viên luyện những cấu trúc ngữ pháp. Phần thực hành ngôn ngữ gồm nhiều loại hình bài tập phù hợp giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc sử dụng các kiến thức viễn thông, các thuật ngữ đã tích luỹ được.

Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông, sinh viên có khả năng đọc, dịch, viết, phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành. Sinh viên có được phương pháp nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại Học viện cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản - EPUB Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản - EPUB

Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản - EPUB
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.714

Anh Văn du lịch - Ebook Anh Văn du lịch - Ebook

Anh Văn du lịch - Ebook
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.567

Đề thi TOEFL năm 2002 Đề thi TOEFL năm 2002

Đề thi TOEFL năm 2002
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.978

Tiếng Anh du lịch - Bài 5 Tiếng Anh du lịch - Bài 5

Tiếng Anh du lịch - Bài 5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.528

Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản

Tự học Giao tiếp tiếng Hàn cơ bản
 • Đánh giá: 131
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134.939

Bài tập anh văn du lịch Bài tập anh văn du lịch

Bài tập anh văn du lịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

Vocabulary Music, Art, and Literature Vocabulary Music, Art, and Literature Từ vựng về âm nhạc, nghệ thuật và văn học

Vocabulary Music, Art, and Literature
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng Các thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.769

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Advanced) Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Advanced)

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Advanced)
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55.804

Sample essay for the TOEFL Writting test - Ebook Sample essay for the TOEFL Writting test - Ebook

Sample essay for the TOEFL Writting test - Ebook
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.239
Xem thêm Ngoại ngữ