Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Giới thiệu

Tập bài giảng này rèn luyện đầy đủ các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và dịch. Tập bài giảng cung cấp các khái niệm, các vấn đề và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông, tạo điều kiện cho sinh viên luyện những cấu trúc ngữ pháp. Phần thực hành ngôn ngữ gồm nhiều loại hình bài tập phù hợp giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc sử dụng các kiến thức viễn thông, các thuật ngữ đã tích luỹ được.

Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông, sinh viên có khả năng đọc, dịch, viết, phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành. Sinh viên có được phương pháp nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại Học viện cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

Tiếng Anh du lịch - Bài 12 Tiếng Anh du lịch - Bài 12

Tiếng Anh du lịch - Bài 12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.276

Đề thi TOEIC tháng 09-10 năm 2008 Đề thi TOEIC tháng 09-10 năm 2008

Đề thi TOEIC tháng 09-10 năm 2008
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.109

Đề thi TOEFL tháng 01 năm 2002 - Ebook Đề thi TOEFL tháng 01 năm 2002 - Ebook

Đề thi TOEFL tháng 01 năm 2002 - Ebook
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.055

Giáo trình Translation 5 Giáo trình Translation 5

Giáo trình Translation 5
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.337

Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2001 - Ebook Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2001 - Ebook

Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2001 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.773

Đề thi TOEFL năm 1995 - Ebook Đề thi TOEFL năm 1995 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 1995 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.476

Đề Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng Đề Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng

Đề Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.904

Hệ thống bài nghe môn tiếng Anh 10 Hệ thống bài nghe môn tiếng Anh 10

Hệ thống bài nghe môn tiếng Anh 10
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.505
Xem thêm Ngoại ngữ