Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Giới thiệu

Tập bài giảng này rèn luyện đầy đủ các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và dịch. Tập bài giảng cung cấp các khái niệm, các vấn đề và cách sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành viễn thông, tạo điều kiện cho sinh viên luyện những cấu trúc ngữ pháp. Phần thực hành ngôn ngữ gồm nhiều loại hình bài tập phù hợp giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc sử dụng các kiến thức viễn thông, các thuật ngữ đã tích luỹ được.

Sau học phần tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông, sinh viên có khả năng đọc, dịch, viết, phân tích các tài liệu có liên quan đến chuyên ngành. Sinh viên có được phương pháp nghiên cứu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh nhằm phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành trong khi học tại Học viện cũng như tự nghiên cứu trong công việc hay nâng cao trình độ sau này.

TOEIC Analyst TOEIC Analyst Giáo trình ôn thi TOEIC

TOEIC Analyst
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.754

Grammar Practice for Upper Intermediate Students Grammar Practice for Upper Intermediate Students Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

Grammar Practice for Upper Intermediate Students
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 212

Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009 Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009

Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.190

Học tiếng Nhật cơ bản Học tiếng Nhật cơ bản

Học tiếng Nhật cơ bản
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.853

Đề thi TOEFL năm 1999 - Ebook Đề thi TOEFL năm 1999 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 1999 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.451

Tiếng Nga - Ebook Tiếng Nga - Ebook

Tiếng Nga - Ebook
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.873

Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2002 - Ebook Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2002 - Ebook

Đề thi TOEFL tháng 05 năm 2002 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.927

Đọc tiếng Nga I - Ebook Đọc tiếng Nga I - Ebook

Đọc tiếng Nga I - Ebook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.063

Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.295

Từ điển tiếng Anh kinh tế - Ebook Từ điển tiếng Anh kinh tế - Ebook

Từ điển tiếng Anh kinh tế - Ebook
 • Đánh giá: 91
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.255
Xem thêm Ngoại ngữ