Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36 KB
 • Lượt tải: 1.335
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở là các bước cần thực hiện và danh mục hồ sơ cần chuẩn bị để thành lập công đoàn cơ sở...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
------------------------------

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN GỒM CÓ:

1. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực thời gian gần nhất.

2. Công văn đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở (theo mẫu).

3. Danh sách kết nạp đoàn viên (theo mẫu).

4. Danh sách đề cử Ban chấp hành Lâm thời (theo mẫu).

5. 01 bản photo báo cáo tình hình sử dụng lao động (có duyệt của Phòng lao động TBXH).

6. Đơn xin gia nhập công đoàn của mỗi người lao động tại doanh nghiệp (theo mẫu).

Lưu ý:

- Đối tượng kết nạp đoàn viên công đoàn là người lao động làm việc tại doanh nghiệp có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên.

- Mỗi người nộp 01 ảnh 2 x 3 để làm thẻ đoàn viên.

- Đóng phí mua thẻ và làm thẻ đoàn viên Công đoàn trước khi nộp hồ sơ thành lập Công đoàn.

- Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ đúng thủ tục và nộp thẻ đoàn viên xong, liên hệ Liên đoàn Lao động quận ………. để tổ chức buổi lễ ra mắt Ban chấp hành và kết nạp đoàn viên công đoàn tại công ty.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.907

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.975
Xem thêm Việc làm - Nhân sự