Sơ lược lịch sử Việt Nam qua các triều đại phong kiến - Ebook

 • Đánh giá: (44 Đánh giá )
 • Phát hành: ChicknSoup@UDS
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Lượt xem: 39.724
 • Lượt tải: 39.494
 • Ngày xuất bản: 28/05/2008
 • Ngày cập nhật: 16/01/2013
 • Yêu cầu: winrar

Giới thiệu

Cuốn sách này nhằm cung cấp cho các bạn một số kiến thức lịch sử Việt Nam thời Phong Kiến. Đó là những kiến thức rất bổ ích, mà theo tôi mỗi người Việt Nam nên biết.

Các tài liệu phục vụ cho việc tạo Ebook này đều thu thập trên Internet từ nhiều nguồn khác nhau không nhằm mục đích nào khác ngoài học tập. Vì thế sơ xuất về tên tác giả cũng như nguồn tài liệu là khó tránh khỏi.

Sổ tay hướng dẫn làm Forum Sổ tay hướng dẫn làm Forum Ebook tiếng Việt

Sổ tay hướng dẫn làm Forum
 • Một e-book của diễn đàn hoaian.net và vinasofts.ws tổng hợp các bài viết từ nhiều tác giả trên các diễn đàn tin học, hướng dẫn chi tiết và cặn kẽ cách làm một forum (diễn đàn) theo ngôn ngữ ASP và PHP...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 6,4 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt
 • Tìm thêm: Sổ tay hướng dẫn làm Forum - Ebook so tay huong dan lam forum
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.841

Tài liệu SEO toàn tập Tài liệu SEO toàn tập

Tài liệu SEO toàn tập
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 375

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.036

Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin

Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.378

Hướng dẫn làm bài giảng điện tử - Ebook Hướng dẫn làm bài giảng điện tử - Ebook

Hướng dẫn làm bài giảng điện tử - Ebook
 • Đánh giá: 89
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139.830

Lập trình Visual Basic căn bản Lập trình Visual Basic căn bản Học lập trình Visual Basic

Lập trình Visual Basic căn bản
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117.971

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Ebook Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Ebook

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Ebook
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.188

Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook

Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.270

Lập trình J2ME cho thiết bị di động Lập trình J2ME cho thiết bị di động

Lập trình J2ME cho thiết bị di động
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.987

Information Systems Analysis and Design - Ebook Information Systems Analysis and Design - Ebook

Information Systems Analysis and Design - Ebook
 • Information Systems: the big picture Information Systems for competitive advantage Organizational Information Systems Entreprise-Wide Information Systems Information Systems Development...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 3,2 MB
 • Yêu cầu: định dạng PPT
 • Tìm thêm: Information Systems Design Analysis phân tích hệ thống thiết kế
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.838
Xem thêm Tin học - Lập trình