Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 39 KB
 • Lượt tải: 131
 • Ngày xuất bản: 20/02/2008
 • Ngày cập nhật: 04/02/2013

Giới thiệu

Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin. 

BỘ Y TẾ
----------------
Số: 09/2008/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin
-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 9/10/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế ban hành tiêu chí (sửa đổi) để xác định đối tượng là nạn nhân chất độc hóa học/dioxin;

Căn cứ Biên bản họp ngày 31/01/2008 của Hội đồng khoa học thẩm định danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật để xác định đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học/dioxin được thành lập theo Quyết định số 301/QĐ- BYT ngày 25/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin, gồm:

1. Ung thư phần mềm (Soft tissue sarcoma).

2. U Lympho không Hodgkin (Non - Hodgkin’s lymphoma).

3. U Lympho Hodgkin (Hodgkin’s disease).

4. Ung thư phế quản - phổi (Lung and Bronchus cancer).

5. Ung thư khí quản (Trachea cancer).

6. Ung thư thanh quản (Larynx cancer).

7. Ung thư tiền liệt tuyến (Prostate cancer).

8. Ung thư gan nguyên phát (Primary liver cancers).

9. Bệnh đa u tủy xương ác tính (Kahler’s disease).

10. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính và bán cấp tính (Acute and subacute peripheral neuropathy).

11. Tật gai sống chẻ đôi (Spina Bifida).

12. Bệnh trứng cá do clo (Chloracne).

13. Bệnh đái tháo đường type 2 (Type 2 Diabetes).

14. Bệnh Porphyrin xuất hiện chậm (Porphyria cutanea tarda).

15. Các bất thường sinh sản (Unusual births).

16. Các dị dạng, dị tật bẩm sinh (đối với con của người bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin).

17. Rối loạn tâm thần (Mental disorders).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng, Vụ trưởng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                  KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Tiến

Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn

Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Thông tư số 16/2012/TT-BYT Thông tư số 16/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Thông tư số 16/2012/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 381

Chỉ thị 01/CT-BYT Chỉ thị 01/CT-BYT Về việc tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng

Chỉ thị 01/CT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 187

Công văn 2396/QLD-CL Công văn 2396/QLD-CL Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 2396/QLD-CL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Thông tư số 47/2010/TT-BCT Thông tư số 47/2010/TT-BCT Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất

Thông tư số 47/2010/TT-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Quyết định 1988/QĐ-BYT Quyết định 1988/QĐ-BYT Bổ sung bệnh cúm (H7N9) thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Quyết định 1988/QĐ-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56
Xem thêm Y tế - Sức khỏe