Phiếu khai báo tạm trú

 • Đánh giá: (2 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 24 KB
 • Lượt tải: 693
 • Ngày xuất bản: 14/12/2012
 • Ngày cập nhật: 14/12/2012

Giới thiệu

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ

1. Họ tên (chữ in hoa): ............................................... 2. Giới tính:............

3. Sinh ngày ............tháng ............năm........ 4. Quốc tịch................................

5. Nghề nghiệp: ......................................................6. Hộ chiếu số:....................

7. Thẻ tạm trú/thẻ thường trú số (nếu có):...........................................................

8. Mục đích nhập cảnh:......................................................................................

9. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày...........tháng..............năm..................

10. Nghỉ tại buồng số: ............khách sạn/nhà nghỉ: (1)...........số nhà: .......đường /phố/thôn..........phường/xã......quận/huyện: ..........thành phố/tỉnh:...........từ ngày: ...................đến ngày:...................

11. Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu):...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký vàng mã để in
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126

Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Mẫu xác định đóng BHXH, BHTN Mẫu xác định đóng BHXH, BHTN

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.131
Xem thêm Thủ tục hành chính