Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ Biểu mẫu nhân sự

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 43 KB
 • Lượt tải: 145
 • Ngày xuất bản: 21/09/2013
 • Ngày cập nhật: 21/09/2013

Giới thiệu

PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ

- Căn cứ theo phiếu thăng chức số..................

- Căn cứ……….(bộ phận) đề nghị bổ nhiệm cán bộ như sau:

Họ tên người được bổ nhiệm:………………………………..Bộ phận:…………………………………….

Năm sinh:……………………MSNV:………………………………………………………………………

Chức danh đang đảm nhiệm:………………………………………………………………………………..

Công việc chính:

1. ....................................................................................................................................                    

2. ……………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………………………………

Chức danh đề nghị bổ nhiệm:……………………………………………………………………………….

Lý do bổ nhiệm:

………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

. ……………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến phòng nhân sự

……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

. ……………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của giám đốc

……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

. ……………………………………………………………………………………………………………

Trường hợp giám đốc đồng ý với đề xuất, các bộ phận có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy trình của công ty.

Người đề nghị

Phòng NS

Giám đốc điều hành

Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh) Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh) Đơn xin việc

Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.372

Mẫu D01b-TS Mẫu D01b-TS Biểu mẫu về BHXH

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.516

Mẫu Quyết định thôi việc Mẫu Quyết định thôi việc

Mẫu Quyết định thôi việc
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.822

Giấy mời phỏng vấn Giấy mời phỏng vấn

Giấy mời phỏng vấn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185

Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 714

Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 717

Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 295

CV xin việc ngành marketing bằng Tiếng Anh CV xin việc ngành marketing bằng Tiếng Anh Mẫu hồ sơ xin việc theo ngành

CV xin việc ngành marketing bằng Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 442
Xem thêm Việc làm - Nhân sự