Phiếu đăng ký đi công tác

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 24 KB
 • Lượt tải: 295
 • Ngày xuất bản: 17/06/2013
 • Ngày cập nhật: 17/06/2013

Giới thiệu

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐI CÔNG TÁC

Họ và tên nhân viên                :

Chức vụ, Bộ phận công tác    :

I. Nội dung đi công tác          :

Khu vực công tác                    :

Thời gian công tác                  :

Các Công việc chính               :

………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung

Chi phí

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Phương tiện di chuyển

 

 

 

Chi phí lưu trú 

 

 

 

Tiền ăn và sinh hoạt phí

 

 

 

Dự trù chi phí phát sinh (chi phí vận chuyển, bốc dỡ …)

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

III/ Chi tiết chuyến đi công tác

STT

Ngày

XÁC NHẬN CỦA NƠI ĐẾN

Ngày đi

Ngày về

Ký & Đóng dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ……/………./………..

Người đề nghị

Trưởng Bộ phận

Giám Đốc

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Mẫu CV hiện đại (Tiếng Anh) - Dành cho IT (Mẫu 1) Mẫu CV hiện đại (Tiếng Anh) - Dành cho IT (Mẫu 1)

Mẫu CV hiện đại (Tiếng Anh) - Dành cho IT (Mẫu 1)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 610

Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh) Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh) Đơn xin việc

Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.332

Mẫu quyết định sa thải Mẫu quyết định sa thải

Mẫu quyết định sa thải
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 526

Biên nhận hồ sơ Biên nhận hồ sơ

Biên nhận hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 452

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139
Xem thêm Việc làm - Nhân sự