Phiếu đăng ký đi công tác

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 24 KB
 • Lượt tải: 578
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐI CÔNG TÁC

Họ và tên nhân viên                :

Chức vụ, Bộ phận công tác    :

I. Nội dung đi công tác          :

Khu vực công tác                    :

Thời gian công tác                  :

Các Công việc chính               :

………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung

Chi phí

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Phương tiện di chuyển

 

 

 

Chi phí lưu trú 

 

 

 

Tiền ăn và sinh hoạt phí

 

 

 

Dự trù chi phí phát sinh (chi phí vận chuyển, bốc dỡ …)

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

III/ Chi tiết chuyến đi công tác

STT

Ngày

XÁC NHẬN CỦA NƠI ĐẾN

Ngày đi

Ngày về

Ký & Đóng dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ……/………./………..

Người đề nghị

Trưởng Bộ phận

Giám Đốc

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.907

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.975
Xem thêm Việc làm - Nhân sự