Phân tích các báo cáo tài chính công ty

 • Đánh giá: (14 Đánh giá )
 • Phát hành: Nguyễn Minh Kiều
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 296,4 KB
 • Lượt xem: 49.177
 • Lượt tải: 38.540
 • Ngày xuất bản: 02/01/2014
 • Ngày cập nhật: 02/04/2014
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc xong bài này bạn sẽ hiểu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng được các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số.

1. Giới thiệu chung

2. Phân tích báo cáo tài chính công ty Mĩ

3. Phân tích báo cáo tài chính công ty Việt Nam

4. So sánh và nhận xét

5. Hướng dẫn thực hiện phân tích báo cáo tài chính

Bí quyết giao tiếp Bí quyết giao tiếp Ebook định dạng EPUB/PRC

Bí quyết giao tiếp
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.897

Bạn có biết thuyết phục khách hàng Bạn có biết thuyết phục khách hàng

Bạn có biết thuyết phục khách hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.290

250 bài thuốc Đông y cổ truyền chọn lọc - Ebook 250 bài thuốc Đông y cổ truyền chọn lọc - Ebook

250 bài thuốc Đông y cổ truyền chọn lọc - Ebook
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.993

Thông tư 27/2009 về việc hướng dẫn giãn thuế thu nhập cá nhân Thông tư 27/2009 về việc hướng dẫn giãn thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 27/2009 về việc hướng dẫn giãn thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.339

Nguyên lý 6 sigma Nguyên lý 6 sigma

Nguyên lý 6 sigma
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.163

Bí mật của Phan Thiên Ân Bí mật của Phan Thiên Ân Ebook định dạng EPUB/PRC

Bí mật của Phan Thiên Ân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 996

Linh hồn của sự thay đổi Linh hồn của sự thay đổi Ebook định dạng EPUB/PRC

Linh hồn của sự thay đổi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 712

Công nghệ chế biến thuỷ hải sản - Ebook Công nghệ chế biến thuỷ hải sản - Ebook

Công nghệ chế biến thuỷ hải sản - Ebook
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.422

100 điều doanh nhân trẻ cần biết - Ebook 100 điều doanh nhân trẻ cần biết - Ebook

100 điều doanh nhân trẻ cần biết - Ebook
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.557

Dạy con làm giàu - tập 1 Dạy con làm giàu - tập 1

Dạy con làm giàu - tập 1
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.727
Xem thêm Kinh tế - Xã hội