Phân tích các báo cáo tài chính công ty

 • Đánh giá: (14 Đánh giá )
 • Phát hành: Nguyễn Minh Kiều
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 296,4 KB
 • Lượt xem: 49.177
 • Lượt tải: 38.584
 • Ngày xuất bản: 02/01/2014
 • Ngày cập nhật: 02/04/2014
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính. Đọc xong bài này bạn sẽ hiểu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng được các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số.

1. Giới thiệu chung

2. Phân tích báo cáo tài chính công ty Mĩ

3. Phân tích báo cáo tài chính công ty Việt Nam

4. So sánh và nhận xét

5. Hướng dẫn thực hiện phân tích báo cáo tài chính

Sinh con thứ 3 - Ebook Sinh con thứ 3 - Ebook

Sinh con thứ 3 - Ebook
 • Phát hành: Nguyễn Anh Khường
 • Sinh con thứ ba là một vấn đề thật tế nhị, khi có 2 con trai hoặc 2 con gái... và các hệ quả sau khi có con, nhất là có liên quan đến công việc, luật pháp và các qui định của nhà nước…
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 202,9 KB
 • Yêu cầu: định dạng CHM
 • Tìm thêm: xã hội gia đình sinh con dân số luật pháp
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.117

Đừng bao giờ đi ăn một mình Đừng bao giờ đi ăn một mình Ebook định dạng EPUB/PRC

Đừng bao giờ đi ăn một mình
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.100

Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.119

Pháp luật kinh tế Pháp luật kinh tế

Pháp luật kinh tế
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.846

10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng - Ebook 10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng - Ebook

10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng - Ebook
 • Phát hành: Nguyễn Văn Tiếng
 • Một số nghiên cứu về kỹ năng và tính cách của các chuyên gia bán hàng chuyên nghiệp đã cho thấy rằng, ít nhất có 10 phẩm chất quan trọng để tạo nên một người bán hàng cừ khôi.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 175,7 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: kinh tế kinh doanh bán hàng phẩm chất chuyên gia
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.743

Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh - Ebook Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh - Ebook

Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.975

Giáo trình Cây hoa - Ebook Giáo trình Cây hoa - Ebook

Giáo trình Cây hoa - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.959

25 bí mật bán hàng 25 bí mật bán hàng Ebook định dạng EPUB/PRC

25 bí mật bán hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 504

Tăng doanh số bán hàng chỉ trong 30 ngày - Ebook Tăng doanh số bán hàng chỉ trong 30 ngày - Ebook

Tăng doanh số bán hàng chỉ trong 30 ngày - Ebook
 • Phát hành: Trần Phương Minh
 • Con số 30 ngày thoạt nghe có vẻ khó khăn, nhưng mọi việc sẽ trở nên khả thi nếu bạn biết chia tách quy trình tổng thể thành những bước nhỏ hơn và dễ thực hiện hơn.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 147,2 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: kinh tế kinh doanh bán hàng doanh số bí quyết
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.052
Xem thêm Kinh tế - Xã hội