Ngữ pháp tiếng Anh THPT

 • Đánh giá: (17 Đánh giá )
 • Phát hành: Nguyễn Đặng Hoàng Duy
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 369,1 KB
 • Lượt xem: 35.256
 • Lượt tải: 30.376
 • Ngày xuất bản: 03/12/2013
 • Ngày cập nhật: 03/04/2014
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Bài 1: Thì của động từ

Bài 2: Thể thụ động

Bài 3: Sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ

Bài 4: Câu nói trực tiếp và gián tiếp.

Bài 5: Câu điều kiện và câu ao ước

Bài 6: Sự đảo ngữ.

Bài 7: Từ định lượng

Bài 8: Mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ.

Bài 9: Danh động từ và động từ nguyên mẫu có “to”

Bài 10: Từ loại.

Bài 11: So sánh tính từ và trạng từ

Bài 12: Cách thành lập từ

Bài 13: Chuyển đổi câu

Phụ lục: Động từ bất quy tắc thường gặp .

Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.294

Tiếng Anh du lịch - Bài 3 Tiếng Anh du lịch - Bài 3

Tiếng Anh du lịch - Bài 3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.866

Vocabulary History and Geography Words Vocabulary History and Geography Words Từ vựng về Lịch sử và Địa lý

Vocabulary History and Geography Words
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Bảng chữ cái Tiếng anh qua hình Bảng chữ cái Tiếng anh qua hình Tiếng anh cho trẻ em

Bảng chữ cái Tiếng anh qua hình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 183

Mẫu đề thi nghe IELTS Mẫu đề thi nghe IELTS Bài mẫu thực hành IELTS phần thi nghe

Mẫu đề thi nghe IELTS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.939

2000 câu trắc nghiệm Tiếng anh A và B 2000 câu trắc nghiệm Tiếng anh A và B Có đáp án

2000 câu trắc nghiệm Tiếng anh A và B
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 180

Đọc tiếng Nga III Đọc tiếng Nga III

Đọc tiếng Nga III
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.855

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate) Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate)

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate)
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.690

Từ điển Toán học Anh - Việt Từ điển Toán học Anh - Việt

Từ điển Toán học Anh - Việt
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.966

Mẫu đề thi viết IELTS tổng quát Mẫu đề thi viết IELTS tổng quát Bài thực hành phần thi viết IELTS tổng quát

Mẫu đề thi viết IELTS tổng quát
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 838
Xem thêm Ngoại ngữ