Ngữ pháp tiếng Anh THPT

 • Đánh giá: (17 Đánh giá )
 • Phát hành: Nguyễn Đặng Hoàng Duy
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 369,1 KB
 • Lượt xem: 35.256
 • Lượt tải: 30.417
 • Ngày xuất bản: 03/12/2013
 • Ngày cập nhật: 03/04/2014
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Bài 1: Thì của động từ

Bài 2: Thể thụ động

Bài 3: Sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ

Bài 4: Câu nói trực tiếp và gián tiếp.

Bài 5: Câu điều kiện và câu ao ước

Bài 6: Sự đảo ngữ.

Bài 7: Từ định lượng

Bài 8: Mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ.

Bài 9: Danh động từ và động từ nguyên mẫu có “to”

Bài 10: Từ loại.

Bài 11: So sánh tính từ và trạng từ

Bài 12: Cách thành lập từ

Bài 13: Chuyển đổi câu

Phụ lục: Động từ bất quy tắc thường gặp .

Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009 Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009

Đề thi Toeic tháng 01 năm 2009
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.190

Tiếng Anh du lịch - Bài 18 Tiếng Anh du lịch - Bài 18

Tiếng Anh du lịch - Bài 18
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.817

Mẫu đề thi đọc IELTS tổng quát Mẫu đề thi đọc IELTS tổng quát Bài thực hành phần thi đọc IELTS tổng quát

Mẫu đề thi đọc IELTS tổng quát
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.726

TOEIC 870 questions TOEIC 870 questions

TOEIC 870 questions
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.308

Tiếng Anh du lịch - Bài 25 Tiếng Anh du lịch - Bài 25

Tiếng Anh du lịch - Bài 25
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.322

Tiếng Anh du lịch - Bài 2 Tiếng Anh du lịch - Bài 2

Tiếng Anh du lịch - Bài 2
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.020

Tiếng Anh du lịch - Bài 23 Tiếng Anh du lịch - Bài 23

Tiếng Anh du lịch - Bài 23
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.973

Để học tốt Anh văn Để học tốt Anh văn Ebook tiếng Việt

Để học tốt Anh văn
 • Đây là tài liệu sưu tầm bí quyết hay cách học Anh văn, gửi tặng những ai quan tâm. Định dạng CHM. Kèm theo e-book này là rất nhiều giáo trình hay sách tham khảo Anh văn tác giả sưu tầm được...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 2,3 MB
 • Yêu cầu: định dạng CHM
 • Tìm thêm: học ngoại ngữ ebook học tập học anh văn ebook học anh văn
 • Đánh giá: 173
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.263

Tiếng Anh du lịch - Bài 21 Tiếng Anh du lịch - Bài 21

Tiếng Anh du lịch - Bài 21
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.769
Xem thêm Ngoại ngữ