Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

 • Đánh giá: (18 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 54 KB
 • Lượt tải: 11.915
 • Ngày xuất bản: 23/11/2012
 • Ngày cập nhật: 26/11/2012

Giới thiệu

Mẫu số 03
BH kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA- C11
Ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Bộ Công an

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN
XE:............................... BIỂN SỐ................................

1. Họ tên chủ xe:.......................................................................................................................

2. Nơi thường trú:...................................................................................................................

3. Số CMND:.......................................... cấp ngày....../....../.......tại.........................................

4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Nhãn hiệu........................................ Số loại:.....................................loại xe............................

Màu sơn:............................ .............Số máy.....................................Số khung:.......................

5. Nay sang tên cho ông/bà:.....................................................................................................

6. Nơi thường trú:..................................................................................................................

7. Lý do sang tên di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại):…....................

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY, SỐ KHUNG

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

8. Kèm theo Giấy này có:.............................................................................................

9. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ sơ xe.

10. Đề nghị cơ quan đăng ký: (1).............xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Đăng ký máy kéo Đăng ký máy kéo

Đăng ký máy kéo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Mẫu Giấy mượn xe Mẫu Giấy mượn xe

Mẫu Giấy mượn xe
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.593

Mã số cấp đăng ký xe máy chuyên dùng Mã số cấp đăng ký xe máy chuyên dùng Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Mã số cấp đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Giao thông vận tải