Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Giới thiệu

 Mẫu MTB-3

 Tên doanh nghiệp:..............

Số:...…....

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
_____________

….ngày….tháng…..năm….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……..)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số:...................... Do:........................

Cấp ngày:.....................

Vốn điều lệ ( vốn đầu tư ):...........................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................

Điện thoại: ..........................Fax:..........................

Email: ..........................Website:..........................

Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh:..........................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:..........................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.(Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Mẫu đấu thầu - thỏa thuận liên danh Mẫu đấu thầu - thỏa thuận liên danh

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 623
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh