Mẫu sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh

 • Đánh giá: (21 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 55 KB
 • Lượt tải: 35.426
 • Ngày xuất bản: 02/02/2014
 • Ngày cập nhật: 02/04/2014

Giới thiệu

PHAM THI PHUONG THAO

18A/319 Huynh Van Chinh Apartment Building, Khuong Viet Street, Phu Trung Ward, Tan Phu District, HCMC

PERSONAL INFORMATION

Full name : Pham Thi Phuong Thao

Date of birth : March 06th, 1980

Place of birth : Quang Nam

Material status : Married

Mobile phone : 0908 555 272

CAREER OBJECTIVE

Learn more things when working in multinational companies to accumulate much experience for future promotion.

EDUCATION

 • Danang University of Foreign Language (Bachelor of English) (1998-2002)
 • Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Branch (Bachelor of Economics) (08/2005-present)
 • Certificate of Business Accounting and Tax Declaration (07/2007 – 10/2007)

EXPERIENCE RECORD

1) From 05/2007 to present : Foreign-owned bank

Position : Personal Assistant

Key responsibilities:

 • Arrange meetings with local commercial banks for General Manager, members of Financial Institutions Department from Head Office (if required)
 • Attend the meetings and take notes of meeting minutes
 • Translate all documents in the office (including correspondence and financial statements) and from Head Office as well
 • Make payment and receipt vouchers
 • Prepare daily, monthly reports on cash on hand to submit to Finance Manager and Operations Manager
 • Arrange travel and accommodation to staff (if required)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 2 (Tiếng Anh) Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 2 (Tiếng Anh)

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 2 (Tiếng Anh)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Resume mẫu bằng Tiếng Pháp Resume mẫu bằng Tiếng Pháp

Resume mẫu bằng Tiếng Pháp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 396

Phiếu đánh giá thiết bị Phiếu đánh giá thiết bị

Phiếu đánh giá thiết bị
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 690
Xem thêm Việc làm - Nhân sự