Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương Mẫu chứng từ lao động tiền lương

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 76 KB
 • Lượt tải: 1.102
 • Ngày xuất bản: 15/06/2013
 • Ngày cập nhật: 15/06/2013

Giới thiệu

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 10-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng ... năm ...

Đơn vị tính...............

STTSố tháng trích BHXB, BHYT, KPCĐ
Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kinh phí công đoàn
Tổng số


Trong đó:

Tổng sốTrong đó:
Số phải nộp công đoàn cấp trên

 
Số được để lại chi tại đơn vị

 
Trích vào chi phí
Trừ vào lương
Trích vào chi phí
Trừ vào lương
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
                     
  Cộng                  

 

Người lập bảng
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT Biểu mẫu

Biểu mẫu Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 353

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng Mẫu chứng từ kế toán

Mẫu số S03a3-DN: Sổ nhật ký mua hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 874

Biểu mẫu Biên lai thu tiền Biểu mẫu Biên lai thu tiền Mẫu số: 06-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Biểu mẫu Biên lai thu tiền
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.861

Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế Biểu mẫu hướng dẫn về thuế

Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản

Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216

Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm - Mẫu số 13/BK-TNCN Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm - Mẫu số 13/BK-TNCN Mẫu khai thuế TNCN

Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm - Mẫu số 13/BK-TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán