Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 2.211
 • Ngày xuất bản: 20/11/2012
 • Ngày cập nhật: 20/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuyên chuyên công tác

[Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ]

- Căn cứ vào quyết định số /KH, ngày tháng năm về việc thành lập cơ quan đơn vị ;

- Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (Bà) ;

- Căn cứ vào công văn tiếp nhận số /KH,ngày tháng năm của cơ quan (đơn vị);

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (Bà) đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan (đơn vị) kể từ ngày tháng năm

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà) do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chánh,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 595

Mẫu thỏa ước lao động tập thể Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Mẫu thỏa ước lao động tập thể
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.566

CV mẫu bằng tiếng Việt CV mẫu bằng tiếng Việt Dành cho người mới tốt nghiệp

CV mẫu bằng tiếng Việt
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.585

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 893
Xem thêm Việc làm - Nhân sự