Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

 • Đánh giá: (16 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 16 KB
 • Lượt tải: 15.675
 • Ngày xuất bản: 28/12/2012
 • Ngày cập nhật: 16/04/2014

Giới thiệu

 CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐCCông ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ……………….

- Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ:........... ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Giấy đề nghị đi công tác Giấy đề nghị đi công tác

Giấy đề nghị đi công tác
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Đơn xin việc Đơn xin việc

Đơn xin việc
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.143

Mẫu đơn xin việc cho sinh viên (phần 1) Mẫu đơn xin việc cho sinh viên (phần 1)

Mẫu đơn xin việc cho sinh viên (phần 1)
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.724

Mẫu đơn xin việc (mẫu 1) Mẫu đơn xin việc (mẫu 1)

Mẫu đơn xin việc (mẫu 1)
 • Đánh giá: 50
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.209

Resume kết hợp - Mẫu 1 Resume kết hợp - Mẫu 1

Resume kết hợp - Mẫu 1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 237

Biên nhận hồ sơ Biên nhận hồ sơ

Biên nhận hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 453
Xem thêm Việc làm - Nhân sự