Mẫu phiếu lương Biểu mẫu nhân sự

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 45 KB
 • Lượt tải: 2.567
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu phiếu lương

LOGO CÔNG TY

            PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

                                      THÁNG….NĂM….

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên

…………………………...............................................................

Phòng ban

…………………………...............................................................

Số ngày công

…………………………................................................................

Ngày nghỉ bù

…………………………................................................................

Ngày nghỉ không tính phép

…………………………................................................................

Ngày nghỉ hưởng lương

…………………………................................................................

Ngày nghỉ tính phép

………………………….................................................................

Mức lương

…………………………................................................................

Tổng tiền lương

 Lương cơ bản

…………………………………......................................................

 Lương hiệu quả

………………………………….......................................................

 Lương làm thêm giờ

…………………………………........................................................

 Các khoản cộng lương

………………………………...........................................................

Các khoản trừ lương

…………………………………........................................................

 Phụ cấp điện thoại

……………………………………....................................................

 Phụ cấp ăn ca

…………………………………….....................................................

 Công tác phí

………………………………............................................................

 Tổng thu nhập

………………………………...........................................................

Tạm ứng lương kỳ I

………………………………...........................................................

Các khoản phải khấu trừ vào lương

 BHXH (7%)

………………………………...........................................................

 BHYT (1.5%)

………………………………............................................................

 BHTN (1%)

…………………………………........................................................

 Truy thu

………………………………...........................................................

 Thuế TNCN

…………………………………........................................................

 Tổng

………………………………...........................................................

Thực lĩnh

………………………………….......................................................

Ghi chú

Lương trách nhiệm trừ phạt HC: …………………………………........................................................

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Mẫu phụ lục hợp đồng lao động Biểu mẫu nhân sự

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.845
Xem thêm Việc làm - Nhân sự