Mẫu phiếu chi Mẫu số 02 – TT theo Quyết định 48

 • Đánh giá: (9 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài Chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 17 KB
 • Lượt tải: 22.619
 • Ngày xuất bản: 19/06/2006
 • Ngày cập nhật: 23/05/2013

Giới thiệu

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây:

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................
MST: .................................

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: .............................
Số: ........................................
Nợ: ........................................
Có: ........................................

Họ và tên người nộp tiền: ......................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................

Lý do nộp: .............................................................................................................................................

Số tiền: ........................................................... (Viết bằng chữ): ...........................................................

Kèm theo: ........................................................... Chứng từ gốc.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập 
(Ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .......................................................................................................

 

Ngày ....... tháng ........ năm 20....

Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền
(Ký, họ tên) 

 

 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): .....................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ....................................................................................................................................

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

Download mẫu Phiếu chi để xem thêm chi tiết.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1A/TNDN Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1A/TNDN Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1A/TNDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 374

Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153) Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152, 153)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 457

Thủ tục hoàn phí xăng dầu Thủ tục hoàn phí xăng dầu

Thủ tục hoàn phí xăng dầu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Biểu mẫu Sổ chi tiết các tài khoản Biểu mẫu Sổ chi tiết các tài khoản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.818

Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Mẫu xóa nợ thuế

Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán