Mẫu hợp đồng vay vốn

Giới thiệu

HỢP ĐỒNG VAY VỐN
Số: ……/HĐ/DNTHN

Căn cứ:

- Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2005

- Luật Ngân Hàng nhà nước Việt nam năm 2005;

- Thoả thuận giữa hai bên:

Hôm nay ngày___tháng____năm 20.... tại .........., chúng tôi gồm:

1. Bên A: Bên cho vay:

Địa chỉ:........................

Điện thoại:........................

Fax:........................

Tài khoản số:........................

Tại:........................

Đại diện:........................

Chức vụ:........................

2. Bên B: Bên vay:

Địa chỉ:........................

Điện thoại:........................

Fax:........................

Tài khoản số:........................

Tại:........................

Người đại diện: ........................

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng đấu thầu Mẫu hợp đồng đấu thầu

Mẫu hợp đồng đấu thầu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 589

Hợp đồng mua bán điện Hợp đồng mua bán điện

Hợp đồng mua bán điện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 347

Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 346

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.304

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.736
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý