Mẫu hợp đồng thuê trang phục Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng thuê trang phục về việc phục vụ văn nghệ cho hội thi "Chúng em múa hát dân ca" của những cá nhân thực hiện theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

HỢP ĐỒNG THUÊ TRANG PHỤC
(V/v phục vụ văn nghệ Hội thi “chúng em múa hát dân ca”)

Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2010, tại trường TH Nguyễn Bá Ngọc chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm :

Bên cho thuê (1):

Ông (Bà) Trương Vĩnh Thắng

Cho thuê trang phục biểu diễn - Đạo diễn – Biên đạo – chương trình ca múa nhạc – lễ hội.

Đ/c : 150 Tôn Thất Thuyết – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

Số đt : 053.2241345.

Bên thuê (2):

Ông (Bà) Phan Thị Thu Thủy

Đơn vị công tác : Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Đ/c : 33 Trần Hưng Đạo – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

Số đt : 0942342444.

Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê các loại trang phục sau:

Mẫu hợp đồng thuê trang phục

Với những thỏa thuận sau đây:

1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao trang phục cho Bên thuê theo đúng hợp đồng;

- Bảo đảm cho người thuê sử dụng trong thời hạn thuê.

2. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây:

- Giữ gìn tài sản đã thuê.

- Trả tiền và tài sản đúng thời gian đã hẹn.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN CHO THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên)

Trương Vĩnh Thắng

BÊN THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên)

Phan Thị Thu Thủy

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.995

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.523

Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.901

Mẫu hợp đồng thuê khoán Mẫu hợp đồng thuê khoán Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê khoán
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.361

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biều mẫu hành chính

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.130

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.482

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.471

Hợp đồng dịch vụ tư vấn Hợp đồng dịch vụ tư vấn Biểu mẫu hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ tư vấn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.049

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 605
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý