Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi

Giới thiệu

UBND tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------


HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI

Hôm nay, ngày.......... tháng .......năm..............

Chúng tôi ký tên dưới đây là:.......................

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:......................................

Chủ sở hữu:.....................................

Ngày sinh:........................

CMND số:......................

Thường trú tại:....................................

Điện thoại: Fax:........................................

Gọi tắt là bên A.............................................

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Tên giao dịch:............................

Đại diện là:............................

Chức vụ:......................

Địa chỉ:.....................

Tài khoản số:..............................

Điện thoại: Fax:.........................

Gọi tắt là bên B..................................

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất m2 thuộc chủ quyền của bên A tại

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là năm được tính từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm .

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ Mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126

Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Biểu mẫu hợp đồng chứng khoán

Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Hợp đồng mua bán điện Hợp đồng mua bán điện

Hợp đồng mua bán điện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 349

Hợp đồng môi giới thương mại Hợp đồng môi giới thương mại

Hợp đồng môi giới thương mại
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 755

Hợp đồng ký gửi hàng hóa Hợp đồng ký gửi hàng hóa

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.001

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý