Mẫu giấy xác nhận lương

 • Đánh giá: (14 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 10.002
 • Ngày xuất bản: 20/11/2012
 • Ngày cập nhật: 20/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---


GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên : .

Địa chỉ : ..

Số CMND :

Hiện đang làm việc tại :Công ty ……………………

Địa chỉ công ty :.

Điện thoại : 04xxxx

Bộ phận : Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Chức vụ: Trưởng phòng

Hợp đồng lao động : Thời vụ/Thời hạn 1 năm/ Thời hạn 2 năm/Thời hạn 3 năm/Không xác định thời hạn/ Khác……

Thời hạn hiệu lực : Từ 20/09/___

Ngày vào làm việc : 20/09/___

Mức lương chính : 12.500.000 VNĐ/ tháng Trước thuế/Sau thuế/

Thu nhập khác : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số: 01GTKT3 Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số: 01GTKT3 Do Cục Thuế phát hành

Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số: 01GTKT3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.012

Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng Mẫu chứng từ kế toán bán hàng

Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 157

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin cho thanh tra thuế Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin cho thanh tra thuế

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin cho thanh tra thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 10/KK-TNCN Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 10/KK-TNCN Dành cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 10/KK-TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 243

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội

Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 335

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng Ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán