Mẫu giấy xác nhận lương

 • Đánh giá: (14 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 9.752
 • Ngày xuất bản: 20/11/2012
 • Ngày cập nhật: 20/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---


GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên : .

Địa chỉ : ..

Số CMND :

Hiện đang làm việc tại :Công ty ……………………

Địa chỉ công ty :.

Điện thoại : 04xxxx

Bộ phận : Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Chức vụ: Trưởng phòng

Hợp đồng lao động : Thời vụ/Thời hạn 1 năm/ Thời hạn 2 năm/Thời hạn 3 năm/Không xác định thời hạn/ Khác……

Thời hạn hiệu lực : Từ 20/09/___

Ngày vào làm việc : 20/09/___

Mức lương chính : 12.500.000 VNĐ/ tháng Trước thuế/Sau thuế/

Thu nhập khác : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tờ khai quyết toán thuế TNCN - Mẫu số 02/KK-BH Tờ khai quyết toán thuế TNCN - Mẫu số 02/KK-BH Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm

Tờ khai quyết toán thuế TNCN - Mẫu số 02/KK-BH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản - Mẫu số 03-5/TNDN Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản - Mẫu số 03-5/TNDN Mẫu khai thuế TNDN

Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản - Mẫu số 03-5/TNDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151

Thông báo phát hành hóa đơn Thông báo phát hành hóa đơn Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in hóa đơn

Thông báo phát hành hóa đơn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 517

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 917

Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Thủ tục khiếu nại về thuế Thủ tục khiếu nại về thuế

Thủ tục khiếu nại về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán