Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm Biểu mẫu nhân sự

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 31 KB
 • Lượt tải: 862
 • Ngày xuất bản: 23/09/2013
 • Ngày cập nhật: 23/09/2013

Giới thiệu

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------                                                                                   

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

- Công an Phường (Xã ) : …………………………………….

- Quận (Huyện) :…………................................................

Tôi đứng tên dưới đây là: .............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh    : .............................................................................................................................

Nơi sinh  :  ....................................................................................................................................................

Quê quán: ........................................................................................... Dân tộc: ...........................................

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: .............................................................................................................................................

Số CMND / Hộ chiếu     :  ............................................................................................................................

Cấp ngày: ....................................................  Tại : ........................................................................................

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương.

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ................

                                                                                                            Ngày . . . tháng . . . năm 200. .

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

 

Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam

Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 160

Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam

Mẫu Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Phiếu đăng ký chữ ký khách hàng Phiếu đăng ký chữ ký khách hàng

Phiếu đăng ký chữ ký khách hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Bản khai cá nhân Bản khai cá nhân

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03
Xem thêm Thủ tục hành chính