Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Giới thiệu

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt ............Chuyển khoản ...........
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Người nộp thuế: ..........................................

Mã số thuế:..................................... Địa chỉ: .....................................

Huyện:..................................... Tỉnh, TP: .....................................

Người nộp thay: ..................................... Mã số thuế: .....................

Địa chỉ:.....................................

Huyện: .....................................Tỉnh, TP: .....................................

Đề nghị NH (KBNN) (3):..................................... trích TK số: ........................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: ...................... tỉnh, TP: ....................

Để ghi thu NSNN ............... hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ........................

Cơ quan quản lý thu: ..................................... Mã số: ..............................

Tờ khai HQ, QĐ số: ............................... ngày: ............... loại hình XNK: .................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): .....................................ngày .....................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.193

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Mẫu thẻ thành viên Mẫu thẻ thành viên Dành cho lĩnh vực Ngân hàng

Mẫu thẻ thành viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11
Xem thêm Tín dụng - Ngân hàng