Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Giới thiệu

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt ............Chuyển khoản ...........
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Người nộp thuế: ..........................................

Mã số thuế:..................................... Địa chỉ: .....................................

Huyện:..................................... Tỉnh, TP: .....................................

Người nộp thay: ..................................... Mã số thuế: .....................

Địa chỉ:.....................................

Huyện: .....................................Tỉnh, TP: .....................................

Đề nghị NH (KBNN) (3):..................................... trích TK số: ........................

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: ...................... tỉnh, TP: ....................

Để ghi thu NSNN ............... hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): ........................

Cơ quan quản lý thu: ..................................... Mã số: ..............................

Tờ khai HQ, QĐ số: ............................... ngày: ............... loại hình XNK: .................

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): .....................................ngày .....................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Mẫu số TTLNH-10: Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên Mẫu số TTLNH-10: Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên Biểu mẫu ngân hàng

Mẫu số TTLNH-10: Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.174

Mẫu thẻ thành viên Mẫu thẻ thành viên Dành cho lĩnh vực Ngân hàng

Mẫu thẻ thành viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 210
Xem thêm Tín dụng - Ngân hàng