Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

 • Đánh giá: (12 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 34 KB
 • Lượt tải: 7.687
 • Ngày xuất bản: 26/11/2012
 • Ngày cập nhật: 26/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………....………………………………

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp:…...….Nơi cấp: ……………

Địa chỉ:………………...…………………………..................................

Có Bán cho

Ông (Bà):…………………………………………………………...………

Số chứng minh thư: ………………..Ngày cấp:……….Nơi cấp: ……

Địa chỉ:………………...…………………………..................................………

Tài sản bán là: ……………………………………………………………

Số lượng: ………………...................(Bằng chữ:…………………………………)

Giá bán:…………………........................……(Bằng chữ:...………………)

Tổng giá trị thanh toán: ………………………………………..

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………)

Ông (Bà):………………….…đã đặt cọc:……………….(Bằng chữ:……………………..)

cho Ông (Bà):……………………………..…để mua …………………………………

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)………....số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…….…(Bằng chữ:……….) cho Ông (Bà)………….. chậm nhất vào…………

Trong trường hợp Ông (Bà)………………...không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ (tiếng Anh - tiếng Việt) Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ (tiếng Anh - tiếng Việt)

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ (tiếng Anh - tiếng Việt)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 125

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô

 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.683

Mẫu hợp đồng thuê trang phục Mẫu hợp đồng thuê trang phục

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.508

Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ Mẫu hợp đồng dịch vụ bảo vệ

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.443

Mẫu Hợp đồng tài trợ Mẫu Hợp đồng tài trợ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 660

Mẫu hợp đồng in ấn Mẫu hợp đồng in ấn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 735
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý