Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

 • Đánh giá: (12 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36 KB
 • Lượt tải: 8.707
 • Ngày xuất bản: 22/10/2012
 • Ngày cập nhật: 30/10/2012

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________


ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
              - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.

Họ và tên:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh :…………………………

Nơi sinh :………………………………..

Hộ khẩu thường trú:.................................

Chỗ ở hiện nay:........................................

Đơn vị công tác:......................................

Văn bằng chuyên môn:..................................

Giáo viên môn :.................................................

Năm vào ngành :............. Năm bổ nhiệm ngạch : ..............

Chức vụ, công việc đang làm :.................................

Nhiệm sở xin chuyển đến :........................................

Lý do thuyên chuyển :.........................................

Ngày tháng năm 200…

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị
Ký tên
.................................

Đơn dự thi cao học, nghiên cứu sinh năm 2014 trường ĐH Y Dược Thái Bình Đơn dự thi cao học, nghiên cứu sinh năm 2014 trường ĐH Y Dược Thái Bình

Đơn dự thi cao học, nghiên cứu sinh năm 2014 trường ĐH Y Dược Thái Bình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Báo cáo quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo