Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

 • Đánh giá: (12 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 36 KB
 • Lượt tải: 8.618
 • Ngày xuất bản: 22/10/2012
 • Ngày cập nhật: 30/10/2012

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________


ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
              - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.

Họ và tên:..........................................................

Ngày, tháng, năm sinh :…………………………

Nơi sinh :………………………………..

Hộ khẩu thường trú:.................................

Chỗ ở hiện nay:........................................

Đơn vị công tác:......................................

Văn bằng chuyên môn:..................................

Giáo viên môn :.................................................

Năm vào ngành :............. Năm bổ nhiệm ngạch : ..............

Chức vụ, công việc đang làm :.................................

Nhiệm sở xin chuyển đến :........................................

Lý do thuyên chuyển :.........................................

Ngày tháng năm 200…

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị
Ký tên
.................................

Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Hệ chính quy

Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

Biên bản thanh tra Biên bản thanh tra Giáo dục thường xuyên

Biên bản thanh tra
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013 Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013 Biểu mẫu Giáo dục và Đào tạo

Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170

Giấy mời tham gia giảng dạy Giấy mời tham gia giảng dạy

Giấy mời tham gia giảng dạy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo