Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29 KB
 • Lượt tải: 1.073
 • Ngày xuất bản: 16/06/2013
 • Ngày cập nhật: 16/06/2013

Giới thiệu

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

Kính gửi :

- Ban Giám Đốc Công Ty 
- Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là :  ….............................................................................................

MSNV:.......................................     Bộ phận : …..........................................

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết : …..............................................

…................................................................................................................................

…..................................................................................................................................

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……… ……..)

Lý do:…...............................................................................................................................

….......................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………...........Bộ phận : …………….........................

Các công việc được bàn giao :.............................................................................................

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

Trưởng BP

Người làm đơn

 

TP.HCNS

  

Ban giám đốc

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 495

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

CV xin việc nghề kỹ sư bằng Tiếng Anh CV xin việc nghề kỹ sư bằng Tiếng Anh Mẫu hồ sơ xin việc theo ngành

CV xin việc nghề kỹ sư bằng Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.189

Báo cáo tình hình biến động nhân sự Báo cáo tình hình biến động nhân sự

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 430
Xem thêm Việc làm - Nhân sự