Mẫu đơn xin hưởng chế độ ưu đãi

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Thuộc khối (1)..........................

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Quận/huyện ......................... Tỉnh/ TP................................
Đồng Kính gửi: Trường ....................................................................

Tôi tên là (2): .....................................Nam/Nữ:..........

Ngày, tháng, năm sinh: ......................

Nguyên quán: ......................

Hiện có hộ khẩu thường trú tại (3): ......................

Tôi là đối tượng hưởng chính sách (4):

Tỷ lệ mất sức lao động (nếu là thương bệnh binh) %:......................

Giấy chứng nhận số: ......................

Có con (hoặc bản thân) tên là (5): ................................................. Nam/Nữ:.....

Hiện đang học tại lớp (năm thứ): .................................. Khoa

Trường: .......................................................................... Khoá học: ......................

Căn cứ vào Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo theo quy định và chế độ hiện hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu số 07/TP-TTTM: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài Mẫu số 07/TP-TTTM: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài Biểu mẫu tố tụng

Mẫu số 07/TP-TTTM: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Đơn xin thị thực Việt Nam Đơn xin thị thực Việt Nam

Đơn xin thị thực Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 155

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82

Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc

Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69
Xem thêm Thủ tục hành chính