Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Giới thiệu

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

(Điều 7.5 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội …………………

Họ và tên: ………………

Sinh ngày………tháng……….năm:

Số CMND:…………….cấp ngày:……….nơi cấp

Số sổ BHXH:………………

Đã nghỉ việc từ ngày:………….tháng………năm

Sanh con lần……vào ngày:…...tháng………năm:

Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….…………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu sổ theo dõi kỷ luật Mẫu sổ theo dõi kỷ luật Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Mẫu sổ theo dõi kỷ luật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 192

Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98

Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Mẫu xác định đóng BHXH, BHTN Mẫu xác định đóng BHXH, BHTN

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.134

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp

Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52
Xem thêm Thủ tục hành chính