Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Giới thiệu

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

(Điều 7.5 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội …………………

Họ và tên: ………………

Sinh ngày………tháng……….năm:

Số CMND:…………….cấp ngày:……….nơi cấp

Số sổ BHXH:………………

Đã nghỉ việc từ ngày:………….tháng………năm

Sanh con lần……vào ngày:…...tháng………năm:

Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….…………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Phiếu đăng ký chữ ký khách hàng Phiếu đăng ký chữ ký khách hàng

Phiếu đăng ký chữ ký khách hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Thủ tục xuất cảnh Thủ tục xuất cảnh

Thủ tục xuất cảnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Phiếu yêu cầu chứng thực Phiếu yêu cầu chứng thực

Phiếu yêu cầu chứng thực
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86
Xem thêm Thủ tục hành chính