Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 45 KB
 • Lượt tải: 472
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu đơn xin đi học tập, công tác nước ngoài

TRƯỜNG ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:………………
------------

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------

 

 

ĐƠN XIN ĐI HỌC TẬP, CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

(Thời gian từ 1 tháng trở lên)

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường ………………;

 

- Phòng Tổ chức – Hành chính.
- Khoa …
- Bộ môn …

Tôi tên là: ............................................................  Sinh ngày:...................................................  

Hiện là CBGD thuộc Bộ môn: ....................................................... Khoa:....................................

Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo:

Hợp đồng từ tháng.............. năm .... , biên chế từ tháng…….. năm................

Tôi làm đơn này xin đi : (học ThS, TS, thực tập, làm việc,…)    vì :

1. Tôi đã nhận được giấy mời của :....................... ………………………………………….
đến làm việc từ:.......................        đến ................. , kinh phí do  ................................ tài trợ .

2. Tôi đã được nhận học bổng của :.............................................................................................            

Trường............................................................... , nước  ..................................................................

Thời gian du học dự định từ:  ...................................... ..................... đến : .....................................  

tại trường:......................................................................

Ngành dự kiến theo học: ...............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin Trường, Khoa, Bộ môn cho phép tôi được đi: (học ThS, TS, thực tập, làm việc, …) ...........................................................................................................................................................

Hiện nay tôi không còn nợ đề tài NCKH, tiền tạm ứng và bất kỳ khoản nào khác. Tôi xin hứa chấp hành mọi Chính sách Đảng, Pháp luật Nhà nước, quy định Nhà trường và cấp trên, sẽ hoàn thành mọi công việc chưa hoàn tất và bàn giao công việc đầy đủ trước khi đi.

                                                                                      ………, ngày……….tháng………năm

Thông tin liên lạc:                                                                    Người làm đơn ký tên

Email: .....................................................

ĐT...........................................................

XÁC NHẬN KHÔNG VƯỚNG MẮC CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Chi bộ *

(nếu là Đảng viên)

P.KHCN-DA

P.KHTC

Khoa

Bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

                 

* Đi từ 3 tháng trở lên phải có xác nhận của P.KHTC và P.KHCN-DA

* Chi bộ chú ý theo dõi, nhắc nhở việc chuyển sinh hoạt Đảng trước khi đi.    

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Báo cáo thống kê tình hình đội ngũ CBQL Báo cáo thống kê tình hình đội ngũ CBQL

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập Biểu mẫu hành chính

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.153

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 524

Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học) Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 387

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 947
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo