Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Giới thiệu

Mẫu số 2 : Ban hành kèm theo Thông tư số /2003/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
-----------------------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......
Tỉnh, thành phố…………………..

Tên tôi là: .....................................

Sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….

Số CMND ........................................... do ................cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

Số điện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, địa chỉ Email... (nếu có):. . . . . .

Hiện cư trú tại: ………………

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với……………

Địa chỉ cơ quan………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Kèm theo đơn này là(*)............. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu đơn xin việc cho sinh viên (phần 1) Mẫu đơn xin việc cho sinh viên (phần 1)

Mẫu đơn xin việc cho sinh viên (phần 1)
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.732

Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Sơ yếu lý lịch Sơ yếu lý lịch Mẫu chuẩn được sử dụng phổ thông

Sơ yếu lý lịch
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 82.906

Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao Quy trình tuyển dụng nhân sự cấp cao

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 295

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105
Xem thêm Việc làm - Nhân sự