Mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Giới thiệu

Mẫu số 2 : Ban hành kèm theo Thông tư số /2003/TT-BLĐTBXH ngày / / của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
-----------------------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội......
Tỉnh, thành phố…………………..

Tên tôi là: .....................................

Sinh ngày .......... tháng ........... năm .....….

Số CMND ........................................... do ................cấp ngày ....... tháng ........ năm .........

Số điện thoại liên lạc, số tài khoản cá nhân, mã số thuế, địa chỉ Email... (nếu có):. . . . . .

Hiện cư trú tại: ………………

Số sổ Bảo hiểm xã hội: ....................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với……………

Địa chỉ cơ quan………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………tháng.

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đến nay tôi đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Kèm theo đơn này là(*)............. và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho tôi.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 114
Xem thêm Việc làm - Nhân sự