Mẫu Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất Mẫu đơn đăng ký

Giới thiệu

Mẫu

Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004
của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Giấy đặt cọc mua bán nhà Giấy đặt cọc mua bán nhà

Giấy đặt cọc mua bán nhà
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.526

Cấp giấy phép xây dựng Cấp giấy phép xây dựng

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Thông báo kiểm tra định vị công trình Thông báo kiểm tra định vị công trình Biểu mẫu nhà đất

Thông báo kiểm tra định vị công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai

Mẫu số 03/NĐAT: Thông báo nộp thuế nhà đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Văn bản số 1066/KTXD Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Văn bản số 1066/KTXD Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Văn bản số 1066/KTXD Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.197

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 409

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất