Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 850
 • Ngày xuất bản: 06/11/2012
 • Ngày cập nhật: 06/11/2012

Giới thiệu

Tên đơn vị:……………………………
Mã đơn vị:…………………………………

Số ………. /………..
V/v: Đề nghị tạm ứng bổ sung kinh phí chi ốm đau, thai sản và DS-PHSK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

TP Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …… măm 200…

 

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..………

 

-Căn cứ Công văn số ……../HD-BHXH ngày ……..của Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thanh tóan 2% tiền lương, tiền công đóng BHXH giữ lại đơn vị sử dụng lao động;

-Căn cứ các chế độ BHXH tại đơn vị phát sinh thực tế trong quý ……/2009;

Đề nghị BHXH tạm ứng kinh phí bổ sung ……………………đ để chi trả kịp thời cho người lao động.

Tài khoản số:……………… ngân hàng …………………………

Đơn vị đã đóng đủ BHXH – BHYT đến tháng ………… năm ……

Download văn bản để xem thêm chi tiết

Đề án thành lập nhà xuất bản Đề án thành lập nhà xuất bản Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Đề án thành lập nhà xuất bản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Phiếu lý lịch tư pháp Phiếu lý lịch tư pháp Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Phiếu lý lịch tư pháp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán

Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 241

Biên bản hòa giải Biên bản hòa giải

Biên bản hòa giải
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 816

Thủ tục cho phép Họp báo Thủ tục cho phép Họp báo

Thủ tục cho phép Họp báo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Biểu mẫu Báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Biểu mẫu Báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Biểu mẫu Báo cáo kết quả và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 656

Quyết định về việc điều động cán bộ Quyết định về việc điều động cán bộ

 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.429
Xem thêm Thủ tục hành chính