Mẫu biên bản cuộc họp

 • Đánh giá: (3 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 37,5 KB
 • Lượt tải: 1.909
 • Ngày xuất bản: 16/06/2013
 • Ngày cập nhật: 16/06/2013

Giới thiệu

                                                                                                                 Ngày    tháng   năm 20

BIÊN BẢN HỌP
(V/v : …………………………)

Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông…………………

2. Bà…………………..

3. ……………………..

……………………….

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí Ban hành theo Thông tư số 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14
Xem thêm Thủ tục hành chính